Aro

(Arum maculatum L.)

PROPIETATS DE L'ARO

Característiques de l'Aro

aro

Dibuix de Arum maculatum L.

Nom científic: Arum maculatum L.

Família: Aràcies.

Hàbitat: Muntanyes i boscos humits de l'Europa central i meridional.

Principis actius: coniïna (alcaloide), aroïna (saponina) i possibles glucòsids que desprenen àcid cianhídric una vegada dins de l' estómac.

Parts actives: Tota la planta, però fonamentalment els rizomes i els fruits.

Usos: Emprat tradicionalment per eliminar els cucs intestinals. Avui en desús. En homeopatia s' empra per combatre les inflamacions de la boca i certs tipus de refredats nasals i de la faringe. També s'empraven les rels per rentar la roba, però degut a les irritacions que produïen en les mans, es va abandonar aquesta pràctica. Els rizomes eren emprats com aliment, una vegada cuits. (La cocció destrueix les toxines.)

Toxicitat: Alta. Principalment per ingestió accidental de les baies. També el contacte amb les fulles por ocasionar ampolles, produïdes per l'àcid oxàlic que contenen. (Una mena de cristalls que lesionen la pell)

Símptomes: Diarrea, vòmits, dolors forts de boca i estómac, hipotèrmia en les cames, disminució del ritme cardíac, coma i mort.

Tractament: Si no ha hagut ingesta de la planta, rentar la zona afectada amb molta aigua. En cas d' ingesta: vomitius i rentat d' estómac.

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.