Fulles Mimosa pudica

Fulles de la Mimosa pudica

Les fulles de la Mimosa pudica reaccionen al tacte humà, tancant-se si les toquem. Això representa un apropament dels vegetals al món de la "sensibilitat" animal.

fulles mimosa

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.