Fototropisme animació

El fototropisme

La tija té fototropisme positiu. El cas contrari és l'arrel amb fototropisme negatiu.

© Daniel Martínez Bou

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.