Metabolisme animació

Metabolisme C.A.M

L'absorció de CO2 i l'expulsió d'O2 en la majoria de les plantes es produeix durant el dia (Imatge superior), exepte en les plantes crasses que es produïx durant la nit i s'anomena metabolisme C.A.M (Imatge inferior)

© Daniel Martínez Bou

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.