L'OTITIS

Què es l'otitis?

Inflamació de l' oïda.

SÍMPTOMES

Dolor d' oïda.

CAUSES

- Dolences respiratòries en la faringe o laringe: faringitis, refredat, grip, etc.

- Oïdes taponades.

- Lesió produïda per algun soroll violent.

- Exposició a un lloc amb massa soroll continuat.

FITOTERÀPIA

Olivera: (Olea europea L.) (Introduir suaument un cotó fluix mullat amb oli.)

Eucaliptus:
(Eucaliptus globulus) (Aplicar el vapor de la cocció durant 2 minuts d' un grapat de fulles seques.)

Ortiga morta: (Lamium album L.) (Aplicar el vapor de la cocció durant 2 minuts d' un grapat de fulles seques.)

Saüc : (Sambucus nigra) (Aplicar el vapor que esdevé de la decocció d' un grapat de flors seques.)

Més informació sobre plantes en el llistat superior

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.