PICOR (PRUÏJA)

Què és la picor o pruïja?

Sensació de picantor forta.

SÍMPTOMES

Forta picor que ens impulsa ens impulsa a gratar-nos.

CAUSES

Poden ser molt variades, des d'alguna de les malalties de la pell estudiades en aquesta plana fins un problema alimentari, de manca d' higiene, de calor excessiva etc.

FITOTERÀPIA

Herbes i altres plantes per tractar la picor

Malví: (Althaea officinalis L.) (Decocció d ' un grapat de la planta seca per litre d' aigua. Aplicar la decocció sobre la zona afectada.

Menta: (Mentha piperita L.) (aplicar les fulles fresques matxucades sobre la zona afectada)

Alzina: (Quercus ilex) En casos de picor excessiva l'ús extern d'aquesta planta pot ajudar a disminuir el malestar. (Aplicar compreses sobre la zona afectada amb el líquid resultant de la decocció de 4 cullerades d'escorça seca per litre d'aigua.).

Més informació sobre plantes en el llistat superior

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.