VOMITIUS

Què són els vomitius?

Producte que produeix el vòmit voluntàriament. S'ha de distingir d'altres productes que s'empren per a evitar els vomits (antivomitius)

FINALITAT

Expulsar del estómac algun producte que ens podria perjudicar.

CAUSES

Ingesta accidental d' algun verí (productes químics, bolets, plantes verinoses etc.)

FITOTERÀPIA

Herbes i altres plantes per provocar el vòmit

Camamilla (-És l' opció més adequada perquè no implica perill-, infusió de les flors amb dosis bastant més carregades de la dosis normal, que és antivomitiva)

La majoria dels altres productes naturals vomitius són perillosos, tòxics o verinosos, per la qual cosa en cas de necessitat és millor acudir al metge. Quant això no és possible podem recórrer a la fitoteràpia següent, tot i que hem d'assumir els riscos pertinents.

Narcís (cocció del bulb sec.2 grams per tassa,com a màxim tres vegades al dia)

Saponaria (Cocció de l' arrel.)

Briònia - perillosa!!!- (arrel seca polvoritzada en una dosis de 3 a 5 decigrams)

Més informació sobre plantes en el llistat superior

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.