Llista d'encertants del concurs botànic marc de 2006

Encertants de marc de 2006

Flor Lletsó, Sonchus ssp.

Flor del concurs del mes de marc de 2006

Encertants semanals

Isabel Eslava

Carlos Collados Navales

Antoni Barceló Rodríguez

Encertant guanyador del mes de marc de 2006

Veure tot l'historial de concursos.

punto rojo Más información sobre plantas.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.