Llista d'encertants del concurs botànic marc de 2016

Encertants de marc de 2016

Flor Orgull de Madeira, Echium candicans / Echium fastuosum / Echium cynoglossoides Desf

Flor del concurs del mes de marc de 2016

Encertants semanals

---

Encertant guanyador del mes de marc de 2016

Veure tot l'historial de concursos.

punto rojo Más información sobre plantas.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.