Flor de Herba estelada

Guanyador del concurs de marc del 2011

El marc del 2011 es va presentar aquesta fotografia per identificar-la:

La resposta correcta era:

Alchemilla alpina

Coneguda col·loquialment com:

Herba estelada

 

Ningú va poder resoldre el concurs correctament i ha quedat desert.

Diploma del guanyador/a del mes de marc del 2011

Sembla ser de que no disposa d'un plugin al su navegador per veureel PDF en aquesta pàgina. No obstant, pot descargar-se el diploma.

Veure tot l'historial de concursos.

Més informació sobre plantes.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.