Concurs de botànica

Sabries dir el nom de la foto?

Endivina quin és el nom de la flor del mes. La llista d'encertants es publicarà cada setmana.

Entre tots ells es sortejarà mensualment "El diploma del Concurs Botànic"

Saps quina flor és?

flor concurs Desembre de 1999

Característiques de la flor de juliol

Aràcies de fins a 1m d'alçada originaria de la costa del Pacífic (des de California, a l'Amèrica del Nort, fins a Canadà i Alaska), oriünda de climes humits. Els nadius americans el feien servir com a comestible. És considerada com invasiva.

Ja saps de quina flor es tracta?

Envia la resposta (Nom de la flor i les teves dades; nom personal i cognoms) i... BONA SORT!

Contactar-nos!

Condicions

Llistat d'encertants i guanyadors

Llistat d'encertants semanales

2018

Gener, Febrer, Març, Abril, Juny, Juliol

2017

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2016

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2015

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2014

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2013

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2012

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2011

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2010

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2009

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2008

Gener, Febrer, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2007

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2006

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2005

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2004

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2003

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2002

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre, Desembre

2001

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2000

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

1999

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre, Desembre

Guanyador del mes

2018

Gener, Febrer, Març, Abril, Juny

2017

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2016

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2015

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2014

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2013

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2012

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2011

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2010

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2009

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2008

Gener, Febrer, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2007

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2006

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2005

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2004

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2003

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2002

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre, Desembre

2001

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2000

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

1999

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre, Desembre

Més informació sobre plantes .

Altres artícles d' interés