Convolvulàcies

Característiques de la família de les convolvulàcies

Ipomoea indica

Foto de Ipomoea acuminata una convolvulàcia que es converteix en una planta paràsita en els llocs on pot adaptar-se

La família de les convolvulàcies comprèn unes 1500 espècies de plantes escampades per tot el món. Algunes són arbusts. Altres són arbres. Moltes d' elles enfiladisses. També hi ha que són paràsites. A

lgunes espècies d'origen americà com la Ipooema batatas (moniato) es conrea a molts llocs del món pels seus tubercles; d' altres, com la mexica Exogonium purga (purga) o la hindú Operculina turpethum (turbit) proporcionen principis medicinals de caràcter purgant.

Algunes altres s'empren com a plantes de floristeria, com algunes del gènere Ipomoema, algunes de les quals s'han naturalitzat al Mediterrani i les podem trobar fora dels jardins, com és el cas de la Ipomoea acuminata.

Convolvulàcies

Fulles (1): alternes i simples. A vegades, en especies paràsites, reduïdes a escames.

Tiges (2): Generalment enfiladisses. També erectes.

Flors:

Molt grans i vistoses, agrupades en inflorescències.

Calze (3): 5 sèpals lliures.

Ipomoea purpurea

Ipomoea purpurea

Corol·la (4): 5 pètals soldats units formant un clar embut.

Estams: 5, adosats dins de la corol.la.

Ovari: super

Estils: 1 0 2

Fruit (5): càpsula deshiscent

Gèneres

Comprèn uns 50 gèneres. Els més significatius són els següents:

CALYSTEGIA
CRESSA
CONVOLVULUS

IPOMOEA

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.