Orquidàcies

Característiques de la família de les orquidàcies

Ophrys bertolonii

Ophrys bertolonii Moretti

La família de les orquidàcies és la més nombrosa de les fanerògames. Comprèn unes 25000 espècies de plantes escampades per tot el món. En tenim de moltes menes, des d'algunes que viuen damunt d'altres plantes, fonamentalment damunt dels arbres -epifits-; altres que són lianes o senzillament són plantes terrestres. Algunes espècies són saprofites -sense clorofil·la- i s'alimenten del humus vegetal on viuen.

El seu nom científic procedeix del grec Orchis, que vol dir testicle i fa referència a la forma dels seus tubercles radicals. És una família que, especialment en les zones tropicals, produeix flors molt grans i vistoses.

Es considera la família més moderna i evolucionada de totes les fanerògames, doncs ha evolucionat per aconseguir que la seves flor tinguin l'aspecte del insectes que les polinitzen, abelles i abellots fonamentalment. Donada la bellesa de les flors, els exemplars tropicals són plantes molt estimades en floristeria.

En la Mediterrània i l'Atlàntic contem amb la presència de espècies que passen inadvertides a simple vista per la seva mesura, però, quan les miren de més a prop, ens adonem de tota la seva bellesa i complexitat floral comparable als grans representants tropicals.

Fulles (1): enteres, paral.lelinèrvies, normalment en dos fileres o en espiral al voltant de la tija. Les espècies saprofites tenen les fulles reduïdes a escames.

Orchis fusca

Orchis fusca

Tiges (2): erectes, moltes vegades enfiladisses.

Flors:

Zigomorfes (amb un sol pla de simetria) disposades en espigues i amb dos verticils de segments periàntics.

Periant extern (3): 3 peces normalment acolorits d' aspecte sepaloide.

Cymbidium giganteum

Cymbidium giganteum

Periant intern (4): 3 peces. 2 semblants als del periant extern i un altre completament diferent: el label (5), normalment acolorit, pelut, sencer o lobulat, formant una bossa o pla, convex o còncau, dirigit generalment cap avall, i amb l'aspecte d'un insecte, ple de complexos dibuixos.


Estams: 1 o 2, soldats amb l'estil formant el ginostem. El pol.len agrupats en dues masses compactes o pol·linis, molt enganxosos.

Fruit (5): càpsula deshiscent

Estil: 1 i 3 estigmes. El central s'ha transformat en el rostel que separa els pol.linis dels dos estigmes laterals i impedeix l' autopolinització.


Gèneres

Comprèn més de 700 gèneres. Els més significatius són els següents:

ACERAS
ANACAMPTIS
BARLIA
CEPHALANTHERA
COELOGLOSSUM
CORALLORHIZA
CYPRIDEDIUM
DACTYLORHIZA
EPIPACTIS
EPIPOGIUM
GENNARIA
GOODYERA
GYMNADENIA
HERMINIUM
HIMANTOGLOSSUM
LIMODORUM
LISTERA
NEOTINEA
NEOTTIA
NIGRITELLA
OPHRYS(Ophrys fuciflora) (Ophrys Bertolonii)
ORCHIS
PLATANTHERA
PSEUDORCHIS
SERAPIAS
SPIRANTHES
TRAUNSTEINERA

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.