Convulvulus cneorum

COM CULTIVAR EL CONVULVULUS CNEORUM

Característiques de la planta

CONVULVULUS CNEORUM

floració

Maig - Juny

reg

Molt lleuger i poc freqüent

test

Per penjar, en parterres, pendents i per protegir el sòl de l'erosió.

clima

Sol.

plantació

Podar lleugerament per afavorir un creixement uniforme i propagar per llavors en primavera.

terreny

Solt, sorrenc i ben drenat.

punto rojo Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.