LES PLANTES TIGES I GEMMES FRUITS
ARRELS LLAVORS FLORS

Fulles

LES FULLES

La fulla: funció

La fulla és una de les part més important dels vegetals, doncs és la part de la planta encarregada de realitzar la funció clorofíl.lica,així com la respiració i la transpiració.

La fulla: parts

Hi ha molts tipus de fulles, que fan distingir uns vegetals d'uns altres. Tota fulla està formada per les parts següents.

A)LIMBE

1.-Nervis

2.-Contorn

3.-Revers

4.-AnversB)PECÍOL

El limbe és la part ampla de la fulla. És la part més vistosa de la fulla i el que la gent identifica quan parlem de la fulla.

Diferents tipus de limbe

limbe 1

limbe 2

limbe 3

Dintre del limbe hem de parlar de:

- L'anvers: És la part superior de la fulla. Sol tenir un color verd brillant.

-El revers: És la part oposada a l'anvers. El seu color és normalment més fosc que l'anvers i presenta moltes vegades pèls.

revers i anvers


-Elsnervis: Són una mena de canals que recorren el limbe de la fulla, i són en realitat els vasos conductors de la fulla.

nervis

-El contorn: Constitueix el marge o acabament del limbe. Pot ser de diferents maneres i també s'utilitza com a tret per diferenciar els tipus de fulles.

Diferents tipus de contorn

contorn 1

contorn 2

contorn 3

El pecíol és la part de la fulla que uneix el limbe al branquilló. Té forma de cua i, a través d'ell, discorren els vasos conductors. Hi ha algunes fulles que no tenen pecíol. Aquestes les anomenem sèssils.

Una fulla amb pecíol i una fulla sèssil

pecíol 1

SESSIL


test

Esbrina el que has après sobre la fulla, escollint la que creus que és la resposta adequada de cada una de les tres possibilitats.

1) La part ampla de la fulla la denominem:

- pecíol

- contorn

-limbe

2)La part de sota de la fulla és diu:

- marge

- revers

- anvers

3)Els conductes que porten la saba pel limbe de la fulla els anomenem:

- nervis

-pèls absorbents

-arrels

4)Escull la frase correcta:

-totes les fulles tenen pecíol

-totes les fulles tenen limbe

-totes les fulles són sèssils

semafor vermellguanyador

punto rojo Més informació sobre les plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar