Convolvulus althaeoides L.

Corretjola de serp

FOTOS DE CORRETJOLA DE SERP

Convolvulus althaeoides

Foto de Convolvulus althaeoides L.

Convolvulus althaeoides L. - (Corretjola de serp)

Planta perenne de la família de les Convulvulàcies de fins a 2.5 m. Tiges enfiladisses, volubles. Fulles triangulars, molt dividides, llargament peciolades. Flors de color rosa molt vistoses, infundibuliformes. En herbassars secs i al costat dels camins.

Estudi de les plantes Detalls de cultiu

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.