Convolvulus arvensis L.

Corretjola

FOTOS DE CORRETJOLA

Convolvulus arvensis

Foto de Convolvulus arvensis L.

Convolvulus arvensis L. - (Corretjola)

Herba perenne de la família de les convolvuláciesde fins a 2 m. de longitud. Tiges enfiladisses o reptants provinents de rizomes prims. Fulles sagitades de fins a 5 cm., peciolades. Flors infundibuliformes blanques o amb bandes rosades, pedunculades de fins a 3 cm de diàmetre. 5 sèpals no aguts, glabres. Fruit en càpsula. Al costat dels camins, herbassars, i camps cultivats.

Estudi de les plantes Detalls de cultiu

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.