Satureja graeca L., Micromeria graeca (L) Benth.

Sajolida grega

FOTOS DE SAJOLIDA GREGA

Satureja graeca

Foto de Satureja graeca

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.