LES PLANTES TIGES I GEMMES FRUITS
ARRELS FULLES LLAVORS

Les flors

LA FLOR: PARTS

ESTRUCTURA FLOR

EL PERIANT

La corol·la

Pètals (1)

El Calze

Sèpals (2)

L'ANDROCEU

Estams

Filament (3)

Antera (4)

EL GINECEU

Carpel

Estigma (5)

Estil (6)

Ovari (7)

Òvuls (8)

L'EIX FLORAL

Tàlem (9)

Peduncle (10)

El periant

Constitueix la part no reproductiva de la flor i està format per dos tipus de peces:

- La corol·la que està formada per els pètals que són les peces acolorides de les flors. La seva funció es atreure als animals que porten pol.len.

- El calze que és la part verda de la flor. Té una consistència més forta que la corol·la i les seves peces es diuen sèpals.

A vegades pètals i sèpals tenen el mateix color, llavors es coneixen com a tèpals.

L'androceu

És la part masculina de la flor. Està constituïda pels estams que no són alta cosa que unes fulletes que s' han transformat amb la finalitat de portar el pol·len. Cada estam té dues parts

-El filament que porta damunt d' ell una mena de " bosseta" carregada de pol·len.

-L'antera que és aquesta "bosseta "superior on estan tancats els grans de pol·len.

El gineceu

El carpel és la part femenina reproductora de la flor. És una fulla que ha estat modificada que encara conserva el seu color verd.Consta de les parts següents:

- L'estigma que està situat en la part superior en forma de receptacle per recollir el pol·len.

- L'estil que serveix de tub conductor cap a l'ovari.

- L'ovari que és la part inferior més eixamplada i on es troben els òvuls que han de ser fecundats per el pol·len masculí.

L'eix floral

És l'estructura que suporta les parts de la flor. A més d'aguantar les peces florals protegeix els òvuls dels animals. Té forma de copa i es diu tàlem o receptacle. Entre aquest i el branquilló tenim el peduncle.

Activitats

TEST


FLORS

COCODRIL Escull la resposta correcta en cada cas:


L'estigma és la part superior de:

.L'estam

.El carpel

.El calze


L'androceu està constituït per:

.Els sèpals

.Els pètals

.Els estams

La funció de la corol·la és:

.La reproducció

.Fer maco al balcó de casa

.Atreure als insectesPer saber més coses de les flors Flors:tipus

punto rojo Més informació sobre les plantes al llistat superior.


SEMAFOR VERD

SEMAFOR VERMELL


Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.