Il·lustracions de Rosa gallica i Rosa canina

La rosa gallica i canina són antigues?

Il·lustració de Rosa gallica

Il·lustració de Rosa Canina

Es consideren roses antigues. perquè són espècies que ja existien abans de la introducció de la Rosa de te. Es tracta de rosers silvestres que es poden trobar espontàniament i, encara que les seves flors no siguin tan maques com les de les espècies més modernes, aquests rosers són els que tenen un ús medicinal

Més informació

Historia de les roses

Més informació sobre roses al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.