LES PLANTES LLAVORS FRUITS
ARRELS FULLES FLORS

Tipus de tiges

ALTRES TIPUS DE TIGES

Hi hauria tot un conjunt de plantes que no s'adaptarien a les classificacions més generals vistes fins ara. Així tindríem:


Tiges subterrànies

Rizomes

Tubercles

Bulbs

rizomes

tubercles

bulb

Els rizomes són unes tiges de creixement horitzontal sota de la terra. D'aquestes tiges surten les arrels cap a dins de la terra i tiges herbàcies cap a fora. Les canyes en serien un exemple.

Els tubercles són tiges engruixides per acumulació de substàncies nutritives, com la patata, per exemple.

Els bulbs són en realitat gemmes adaptades a viure sota terra, que acumulen reserves. La ceba en seria un exemple.

Tiges suculentes

cactus

Les tiges s'engruixeixen molt al acumular aigua. Són així una reserva d'aquest líquid necessària per els llargs períodes de sequera. La seva adaptació al medi ha arribat a transformar les fulles de moltes d'aquestes plantes en espines que, a més d' afavorir la retenció d'aigua, constitueixen una bona defensa contra els herbívors. Dintre d'aquest grup les plantes més significatives serien les cactàcies.

Tiges reptants

Moltes plantes presenten tiges dèbils, que s'arrosseguen pel terra i al mateix temps desenvolupen noves arrels per produir noves plantes. Aquestes tiges les coneixem com a tiges reptants. Dintre d'aquest grup tindríem plantes com la maduixa.

tiges reptants

Tiges trepadores

Les plantes que presenten tiges trepadores poden ser:

Volubles: Presenten tiges flexibles que s'enrosquen al voltant d'altres plantes. La mongetera en seria un exemple.

voluble

Amb arrels adherents: Presenten tiges que han desenvolupat arrels aèries per subjectar la planta a altres superfícies. Per exemple l'heura.

arrels adherents

Amb espines: Són tiges proveïdes d'espines amb la doble finalitat de subjectar la planta i defensar-la en front dels herbívors. Per exemple, l'esbarzer.

tija amb espines

Amb circells (1): Són tiges no principals transformades per entortolligar-se al voltant d' un objecte. Per exemple, els ceps.

tija amb circells


Altres tiges

Els fil·locladis i els cladodis són tiges amb l'aspecte de fulles. Apareixen perquè les fulles son molt petites o perquè s'han transformat i ja no compleixen la seva funció. Dos exemples molt clars serien el galzeran i de la figuera de moro.

Galzeran

galzeran

figuera de moro

Figuera de moro

1) fil.locladis.

2) fulles autèntiques diminutes.

3) cladodis.

4) fulles transformades en punxes.

Abans de fer el "test" completa les activitats següents:

Activitat 16: Les tiges - Quin tipus de tija és? Formulari


test

Escull la resposta correcta en cada cas:

Els cactus presenta:

. Una tija herbàcia

. Cladodis

.Un rizoma

cactus


La planta del dibuix té:

. Una tija llenyosa

. Un fil·locladi

. Una tija bulbosa

planta

Aquesta planta penses que serà

. Arbustiva

. Una mata

.De tija herbàcia

planta

Aquesta planta presenta tiges :

. Reptants.

. Tiges trepadores volubles.

. Tiges trepadores amb espines.

rosapunto rojo Més informació sobre les llavors i les plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar