LES PLANTES TIGES I GEMMES FRUITS
ARRELS FULLES LLAVORS

Tipus de arrels

Quins tipus d'arrels tenen les plantes?

Principals tipus d'arrels

Arrels axonomorfes són les que estan formades per una arrel principal més gruixuda i d' altres secundàries més primes. És l' arrel més típica que sempre s' utilitza com a model.

Arrels fascicules són les arrels que tenen el mateix gruix. La paraula "fasciculada" vol dir que tenen forma de feix.

Arrels napiformes són aquelles en que l' arrel principal és molt gruixuda perquè acumula substàncies de reserva.

Arrels tuberoses són arrels d' estructura fasciculada on es produeixen engruiximents per acumulació de substàncies de reserva.

Arrels ramificades són aquelles que, sense tenir una arrel principal, ens recorden a les branques d' un arbre.

Altres tipus d'arrels

A més d'aquestes arrels més habituals, tindríem unes altres que podríem considerar-les una mica especials.Són les arrels d' aquelles plantes que no estan posades a dins del sòl, perquè estan amb contacte amb l' aire o perquè viuen a dintre d' aigua.Les principals són les següents:

Arrels adherents

Arrels adherents són les que utilitzen algunes plantes per enfilar-se o per estendre's pel sòl.

Arrels aquàtiques

Arrels aquàtiques són les que viuen a dins de l' aigua.

Arrels xucladores

Arrels xucladores són les que estan inserides a dins d' un altre vegetal, d' on xuclen la saba.

TEST SOBRE LES ARRELS

Escull la resposta correcta en cada cas i descobreix la resposta segons el color (verd = correcte, vermell = incorrecte):

1)La pastanaga té una arrel:

Axonomorfa

Napiforme

Fasciculada

2)Una arrel xucladora té la funció de:

Subjectar la planta al terra.

Xuclar les sals minerals i l' aigua.

Xuclar la saba d' una altra planta.

Més informació sobre plantes.

Altres artícles d' interés