Condicions d’ús

Última actualització amb la regulació normativa en referència a les cookies (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), que transposa a la legislació espanyola la Directiva 2009/136 / CE, anomenada també “Directiva de les cookies”).

Document actualitzat segons la nova normativa europea (RGPD) entrada en vigor el 25 de maig de 2018.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BOTANICAL-ON LINE SL informa de que és titular del website
WWW.BOTANICAL-ONLINE.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, BOTANICAL-ON LINE SL informa de les següents dades: BOTANICAL-ON LINE SL, con CIF B64648702, i domicili social a BOTANICAL-ON LINE SL; PASAJE LLOPIS No 12, 08903 L HOSPITALET DE LLOBREGAT inscrita en el Registre Mercantil en el tom 39879, foli 190, fulla B-355204, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@botanical-online.com.

 

1.Quines dades obtenim i com els hem obtingut?

Les dades personals que es tracten en Botanical-online.com han estat obtinguts dels usuaris a través de:

 • Subscripció al butlletí informatiu (conegut com La Revista): Únicament es sol·licita el correu electrònic.
 • Formulari de contacte: S’obté la IP, es demana el nom i, opcionalment, el correu electrònic.
 • Dades de navegació mitjançant cookies: Es generen al dispositiu de l’usuari mentre navega a www.botanical-online.com

2. Com fem servir la seva informació, perquè finalitat i amb qui la compartim?

 • La Revista
  • És un butlletí informatiu. S’envien als correus electrònics subscrits les últimes novetats en www.botanical-online.com.
  • La Revista està gestionada per Feedburner. La informació de l’email facilitat està situat en els servidors de Feedburner (Pertany a Google LLC). Per consultar la seva política de privacitat actualitzada a la nova normativa euripea (RGPD) consultar el següent enllaç: https://policies.google.com/?hl=es
  • Les dades recollides es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa o modificació, entenent que fins a la data l’usuari ha proporcionat informació correcta i segueix interessat en rebre comunicacions de www.botanical-online.com.
  • D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Botanical-online SL disposarà de personal responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.
 • Formulari de contacte
  • S’usa com a canal de comunicació directe entre l’usuari i l’equip responsable de www.botanical-online.com. Les dades enviades estan ubicats al mateix servidor que proporciona servei a la web www.botanical-online.com, allotjats en els servidors de Axarnet Comunicacions SL, C / Cipriano Maldonado Jiménez, Local 3F. 29740 – Torre del Mar (MALAGA).
  • Les dades recollides es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa o modificació, entenent que fins a la data l’usuari ha proporcionat informació correcta i segueix volent usar els serveis on es necessitin aquestes dades.
  • D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Botanical-online SL disposarà de personal responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.
 • Galetes (cookies)

3. Secret i seguretat de les dades

Botanical-online SL (www.botanical-online.com) es compromet a realitzar ús de les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los únicament d’acord amb la finalitat dels mateixos, i donar compliment a la seva obligació de conservar-los adoptant totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web fa ús de certificat SSL: tecnologia que afegeix seguretat en el protocol de la capa de transport on es realitza la transmissió de dades entre el servidor i l’usuari de la web. La comunicació mitjançant aquesta tecnologia es realitza de maner xifrada, evitant així, la intercepció d’informació per terceres persones en el nivell que la tecnologia suportada ho permet. Botanical-online SL no pot garantir la total inexpugnabilitat de la xarxa Internet, de manera que no assegura qualsevol violació d’accés a les dades per part de tercers amb mètodes fraudulents.

Botanical-online SL s’ha d’assegurar que qualsevol personal autoritzat per processar les dades de l’usuari estigui al corrent de l’obligació pertinent de confidencialitat tal com indica la normativa vigent.

En cas de presentar un incident de seguretat, Botanical-online SL notificarà als seus usuaris amb la màxima celeritat que els seus recursos materials i personals els sigui possibles, i portarà tasques informatives proporcionant informació relacionada amb l’incident de seguretat des del moment es que sigui percebuda o comunicada pels seus usuaris.

4. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tot usuari té dret sobre les seves dades personals tractades per www.botanical-online.com:

 • Sol·licitar confirmació si la pàgina web tracta aquestes dades personals.
 • Sol·licitar informació sobre aquestes dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió d’aquestes dades personals.
 • Sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes dades personals.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament d’aquestes dades personals.

Botanical-online SL es reserva el dret de conservar les dades personals que crea indispensables per a l’exercici o la defensa de reclamacions en el cas que l’usuari sol·liciti la supressió o la limitació del seu tractament.

La informació que es facilitarà a l’usuari en relació a les seves dades personals serà en format llegible. Aquesta informació podrà ser transmesa directament a un altre responsable sempre que els mecanismes tècnics ho permetin, que el tractament estigui basat en el consentiment, que les dades hagin estat subministrades per la persona interessada i que el seu tractament es realitza per mecanismes automatitzats.

Els usuaris tenen dret a la tutela judicial efectiva i a presentar reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

5. Aceptación, consentimiento y revocabilidad

L’usuari afirma estar informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i, accepta i consent el tractament dels mateixos per part de Botanical-online SL (www.botanical-online.com) seguint la configuració i finalitat que s’indica en aquesta política de privacitat.

L’usuari pot exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en qualsevol moment comunicant-ho a Botanical-online SL (www.botanical-online.com) seguint els termes que s’indiquen en aquesta Política de Privacitat. La revocació mai tindrà caràcter retroactiu sota cap concepte.

6. Responsable del tractament de les dades personals.

Nom: Botanical-online

Denominació social: Botanical-online SL

CIF: B64648702

Direcció: Passatge Llopis No 12, 08903 L’Hospitalet de Llobregat, Espanya

Correu electrònic: info@botanical-online.com

7. Modificacions en la política de privacitat

Botanical-online SL (www.botanical-online.com) es reserva el dret a canviar el present document de política d’ús per a adaptar-la a futures modificacions legislatives o jurisprudencials. En aquestes circumstàncies, Botanical-online SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis realitzats.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites el website de BOTANICAL-ON LINE SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines BOTANICAL-ON LINE SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web BOTANICAL-ON LINE SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per BOTANICAL-ON LINE SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
 • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per BOTANICAL-ON LINE SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su websitei declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOTANICAL-ON LINE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BOTANICAL-ON LINE SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seràn introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat BOTANICAL-ON LINE SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, BOTANICAL-ON LINE SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: BOTANICAL-ON LINE SL; PASAJE LLOPIS No 12, 08903 L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a BOTANICAL-ON LINE SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés BOTANICAL-ON LINE SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de L HOSPITALET DE LLOBREGAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Google utilitza empreses publicitàries asociades per a publicar anuncis quan els usuaris visitin el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses usin la informació que obtinguin de les visites a aquest i a altres llocs webs (sense incloure el nom, l’adreça, email o número de telèfon) per oferir als usuaris anuncis sobre productes i serveis que els resultin d’interés. Si desitja obtenir més informació sobre aqueta pràctica i conèixer les opcions de que disposa per impedir que aquestes empreses usin la mencionada informació, trobará més informació al apèndix A dels Principis autorreglamentaris per a editors de NAI (un fitxer PDF només disponible amb anglès). Tingui en compte que és possible que la NAI canvii l’idioma de la mostra en qualsevol moment.