Estudi de les plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.

LES PLANTES

Parts principals dels vegetals

part de la planta

Les activitats següents estan integrades dins de cada una de les planes corresponents a l’estudi de la flor. Tot i això, si es prefereix treballar-les per separat, es pot acudir als enllaços inferiors:

ACTIVITATS
Activitat 1: Parts de la flor
Activitat 2: Parts de la flor TEST
Activitat 3: Tipus de flors segons la corol·la
Activitat 4: Tipus de flors segons la corol·la TEST
Activitat 5: Tipus de flors segons el calze
Activitat 6: Fotocopiadora: Imprimeix l’encreuat i escriu les respostes. (Imprimeix les solucions)
Activitat 7:Fotocopiadora: Imprimeix l’ encreuat i escriu les respostes. (Imprimeix les solucions)
Activitat 8: El penjat (les fulles)
Activitat 9: Arrossega les peces (les fulles)
Activitat 10: Encreuat (les fulles)
Activitat 11: Omple els buits(les fulles).
Activitat 12: Els fruits (omple els buits)
Activitat 13: Els fruits
Actividad 14: Els fruits (Descobreix quin fruit és)
Actividad 15: Els fruits (Descobreix quin fruit és)
Actividad 16: Les tiges (Quin tipus de tija és? Formulari
Actividad 17: Les tiges (Mira la foto i respon)
Actividad 18: Noms científics i vulgars de les plantes
Actividad 19: Noms científics i vulgars de les plantes

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Vicente Martínez Centelles
Escrit per Vicente Martínez Centelles Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.

6 Agost, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar