Estudi de les plantes

LES PLANTES

Parts principals dels vegetals

part de la planta

Les activitats següents estan integrades dins de cada una de les planes corresponents a l’estudi de la flor. Tot i això, si es prefereix treballar-les per separat, es pot acudir als enllaços inferiors:

ACTIVITATS
Activitat 1: Parts de la flor
Activitat 2: Parts de la florTEST
Activitat 3: Tipus de flors segons la corol·la
Activitat 4: Tipus de flors segons la corol·laTEST
Activitat 5: Tipus de flors segons el calze
Activitat 6: Fotocopiadora: Imprimeix l’encreuat i escriu les respostes. (Imprimeix les solucions)
Activitat 7:Fotocopiadora: Imprimeix l’ encreuat i escriu les respostes. (Imprimeix les solucions)
Activitat 8: El penjat (les fulles)
Activitat 9: Arrossega les peces (les fulles)
Activitat 10: Encreuat (les fulles)
Activitat 11: Omple els buits(les fulles).
Activitat 12: Els fruits (omple els buits)
Activitat 13: Els fruits
Actividad 14: Els fruits (Descobreix quin fruit és)
Actividad 15: Els fruits (Descobreix quin fruit és)
Actividad 16: Les tiges (Quin tipus de tija és? Formulari
Actividad 17: Les tiges (Mira la foto i respon)
Actividad 18: Noms científics i vulgars de les plantes
Actividad 19: Noms científics i vulgars de les plantes

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Vicente Martínez Centelles
Escrit per Vicente Martínez Centelles Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.

5 Gener, 2022

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.