Característiques de les fulles

LES FULLES

La fulla: funció

La fulla és una de les part més important dels vegetals, doncs és la part de la planta encarregada de realitzar la funció clorofíl·lica,així com la respiració i la transpiració.

La fulla: parts

Hi ha molts tipus de fulles, que fan distingir uns vegetals d’uns altres. Tota fulla està formada per les parts següents.

A) LIMBE

1.Nervis

2.- Contorn

3.- Revers

4.- Anvers

B) PECÍOL

El limbe és la part ampla de la fulla. És la part més vistosa de la fulla i el que la gent identifica quan parlem de la fulla.

Diferents tipus de limbe

limbe 1

limbe 2

limbe 3

Dintre del limbe hem de parlar de:

  • L’anvers: És la part superior de la fulla. Sol tenir un color verd brillant.
  • El revers: És la part oposada a l’anvers. El seu color és normalment més fosc que l’anvers i presenta moltes vegades pèls.

revers i anvers

  • Els

nervis: Són una mena de canals que recorren el limbe de la fulla, i són en realitat els vasos conductors de la fulla.

nervis

  • El contorn: Constitueix el marge o acabament del limbe. Pot ser de diferents maneres i també s’utilitza com a tret per diferenciar els tipus de fulles.

Diferents tipus de contorn

contorn 1

contorn 2

contorn 3

El pecíol és la part de la fulla que uneix el limbe al branquilló. Té forma de cua i, a través d’ell, discorren els vasos conductors. Hi ha algunes fulles que no tenen pecíol. Aquestes les anomenem sèssils.

Una fulla amb pecíol i una fulla sèssil

pecíol 1

SESSIL

test

Examen test sobre las hojas para niños de primaria

Esbrina el que has après sobre la fulla, escollint la que creus que és la resposta adequada de cada una de les tres possibilitats.

1) La part ampla de la fulla la denominem:

Peciol

Contorn

Limbe

2) La part de sota de la fulla és diu:

Revers

Marge

Anvers

3) Els conductes que porten la saba pel limbe de la fulla els anomenem:

Nervis

Pèls absorbents

Arrels

4) Escull la frase correcta:

Totes les fulles són sèssils

Totes les fulles tenen pecíol

Totes les fulles tenen limbe

punto rojo Més informació sobre les plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Vicente Martínez Centelles
Escrit per Vicente Martínez Centelles Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.

28 Setembre, 2021

Altres articles d'interès