Estudi sobre els amfibis

Què són els amfibis?

Els amfibis són animals vertebrats terrestres i aquàtics i de sang freda, amb circulació doble i incompleta.

Aquests animals de pell nua, respiren per la pell i per pulmons en estat adult i es reprodueixen per ous.

Tipus d’amfibis

Anur
Imatge d’anur. Model d’amfibi anur arborícola

Hi ha tres classes d’amfibis:

  • Anurs: Els amfibis sense cua o anurs, formats per les granotes i els gripaus.
  • Urodels: Els amfibis amb cua o urodels són les salamandres i els tritons.
  • Cecílies: Aquest tercer grup d’amfibis, que rep també el nom de gimnofions, és menys conegut per les persones.

Són anurs la granota toro, la reineta, el gripau de canya, el gripau pantera …

Alguns dels urodels més coneguts són el tritó verd, la salamandra, la salamandra comuna, el axolot, el proteo, etc.

La cecília de Günther i la cecília de Thompson són els amfibis més grans d’aquesta classe.

L’esquelet dels amfibis

Esquelet d'amfibi
Foto d’esquelet d’amfibi. Els amfibis són tetràpodes terrestres, pel que posseeixen quatre extremitats

Els amfibis tenen esquelet ossi, format per la columna vertebral i quatre extremitats adaptades a la locomoció terrestre, de tipus reptant.

Aquests animals, com la resta de vertebrats, presenten el cervell protegit pel crani.

La pell dels amfibis

Els amfibis tenen la pell nua, el que significa que la seva pell no està protegida per pèl, ni per escates ni per plomes, com altres vertebrats.

Molts amfibis posseeixen glàndules verinoses, que els protegeixen dels depredadors i eviten que els animals carnívors se’ls mengin.

Respiració dels amfibis

Per permetre la respiració a través de la pell, aquests vertebrats secreten mucus a través de les glàndules mucoses, que fan que la pell estigui sempre humida.

Els amfibis adults també respiren per pulmons. Els pulmons són els òrgans respiratoris d’alguns animals, que s’encarreguen de prendre l’oxigen de l’aire i eliminar el diòxid de carboni de la sang.

On viuen els amfibis?

Molts amfibis adults tenen una vida completament diferent a la de les seves cries, anomenades en general capgrossos.

Els gripaus són normalment terrestres en l’etapa d’adult i habiten als boscos, als camps, als deserts … Els capgrossos dels gripaus són aquàtics, com és el cas de les majoria de granotes.

Moltes granotes són de costums aquàtiques i viuen en zones d’aigua dolça, com llacs, bassals, estanys … No obstant això, algunes granotes viuen als arbres o en els arbustos i es diuen granotes arborícoles.

Les salamandres són terrestres, com la salamandra comuna o la salamandra, o de vida aquàtica, com l’axolot o el proteu.

Reproducció dels amfibis

capgrossos
Capgrossos de gripau corredor

Els amfibis es reprodueixen per ous que dipositen les femelles a l’aigua després aparellar-se amb els mascles. Per atraure les femelles, les granotes i gripaus mascle utilitzen el seu cant.

Dels ous neixen els capgrossos que es desenvolupen en l’aigua fins convertir-se en gripaus, granotes o salamandres.

Metamorfosi dels amfibis

Aquests animals per arribar a ser adults experimenten uns canvis molt forts. Per això un capgròs és molt diferent a una granota o un gripau en quant al seu aspecte físic i funcionament del cos.

El conjunt de canvis que experimenta un amfibi al llarg de la seva vida fins arribar a ser un animal adult es diuen metamorfosi.

Els gripaus, quan són capgrossos, es desenvolupen en l’aigua però en arribar a la fase adulta, després de completar la metamorfosi, abandonen aquest medi per tornar només quan estan a punt per a reproduir-se.

Alimentació dels amfibis

Tots els amfibis són carnívors i s’alimenten d’insectes, cucs i altres animals aquàtics o d’invertebrats terrestres, com centpeus i aranyes.

Els amfibis més grans poden menjar preses de grans dimensions, com el gripau marí o gripau gegant, que a més d’insectes, si té l’ocasió, devora granotes, petites serps i rosegadors, com ratolins.

Més informació sobre altres animals.

Vicenç Martínez
Escrit per Vicenç Martínez Redactor de temes d'animals i natura.

7 Novembre, 2022

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.