Característiques dels prats

Definició de prat

Què és un prat?

prat
Foto de prat amb abundant herba. Als prats l’herba creix de forma molt abundant; herba destinada a ser la pastura de la ramaderia

Un prat és un hàbitat creat per l’home, en el qual hi ha animals i plantes formant una densa comunitat vegetal principalment de gramínies, dins d’una una extensió relativament plana i humida.

Perquè es desenvolupi i es mantingui el prat és necessari que l’home sembri anualment com a pastura per als seus animals o que ho vagi segant per alimentar els seus animals estabulats.

També ha de ploure bastant on es vulgui situar el prat, o sinó s’ha d’aportar aigua de manera artificial.

Característiques dels prats

 • Ambients artificials: Els prats són hàbitats artificials l’objectiu principal dels quals és el d’alimentar cavalls, vaques, ovelles i altres mamífers herbívors.
 • Ambients humits: Els prats són ambients humits, per estar sota un règim de precipitacions propici o perquè són regats per l’ésser humà quan les pluges escassegen més.
 • prats en bancals
  Foto de prats en bancals segats. Els prats són extensions relativament planes la herba és segada o bé sotmesa a la pastura

  Espècies sembrades: Els prats per a la seva supervivència depenen de les sembres que regularment fa el ramader.

 • Abundància d’animals domèstics: Atès que aquests ambients estan concebuts per a ser l’aliment dels animals que cria l’ésser humà per als seus interessos i se sol practicar el pasturatge, quan és el temps adequat, als prats veurem molts dels animals que l’home deixa intencionadament perquè pasturin de la seva herba.
 • Herbes sotmeses a pasturatge i sega: Les diferents plantes que conformen els prats pateixen la influència de l’ésser humà o dels seus animals. Amb les seves dents, els animals domèstics tallen les parts altes de les herbes per alimentar-se. El ramader recull l’aliment després segar-per guardar-lo per l’any que ve en forma d’ensitjat o fenc. També poden traslladar la pastura segat en forma d’herba fresca fins als animals de les seves granges que no es troben a pasturatge, sinó en estabulació.
 • Plantes resistents a la pastura o la sega: Les espècies vegetals que constitueixen els prats són resistents a l’efecte que tenen els animals sobre la pastura anomenat pasturatge o bé a l’acció que fa l’home sobre el mateix en el moment de la sega.
 • Espècies vegetals poc adaptades a la sequera: Als prats solen plantar espècies agronòmiques amb exigències altes de reg, que presenten baixa capacitat de resistència a la sequera.

Animals i plantes dels prats

prat
Foto de prat. Els prats estan formats per grans extensions d’herba d’espècies molt diferents

En aquestes comunitats d’espessa cobertura vegetal formades per una gran varietat d’herbes, viuen animals de tota mena, des de carnívors com guineus, xoriguers o mosteles, fins herbívors com conills i marmotes. També es poden veure alguns vertebrats omnívors com les aloses. Gripaus i talps, freqüenten els prats i s’alimenten d’insectes, per aquest motiu reben el nom d’animals insectívors.

Com invertebrats dels prats abunden els de dietes herbívores, que solen ser considerats plagues, com típulas, grillotopos, cargols, però també carnívors com tàvecs i mosquits.

Quines espècies d’herbes s’utilitzen com a plantes farratgeres?

En els prats, l’ésser humà planta espècies com el dàctil (Dactylis glomerata), la festuca alta (Festuca arundinacea), la festuca de prat (Festuca pratensis), el raigràs anglès (Lolium perenne), el trèvol de prat (Trifolium pratensis) , el trèvol blanc (Trifolium repens), l’alfals (Medicago sativa) o la veça (Vicia sativa), en forma de barreja de llavors.

Les herbes acostumen a ser gramínies o poàcies, però l’alfals i la veça són lleguminoses. A la tardor o primavera, el ramader sembra seus camps destinats a ser prats per a proporcionar una nova temporada d’aliment fresc per als seus animals.

Més informació sobre ecología.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

7 Setembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.