Propietats del baladre

PROPIETATS DEL BALADRE (Nerium oleander L.)

Característiques del baladre

Nom científic: Nerium oleander L.

baladre

Nerium oleander L.

camera

Família: Apocinàcies.

Hàbitat: Europa i Àsia (Orient Mitjà) però estesa en moltes parts del món com a planta ornamental. Creix en llocs sorrencs i calcaris exposats a ple sol, especialment en el curs de les rieres mediterrànies, que romanen seques la major part de l’ any.

Principis actius: Glucòsids cardiotònics (desacetilodeandrina, oleandrina), àcid ursòlic, prúsic, rutina, etc.

Parts actives: Principalment les fulles. En menor quantitat tota la planta.

Usos del baladre

S’ha emprat per la extracció de l’oleandrina, emprada en medicina com a cardiotònic.

En medicina popular encara que no s’usa actualment, excepte en certes zones africanes que segueix emprant-se com a abortiu, es va fer un ús com a diürètic i cardiotònic. En ús extern per combatre la sarna – emplastre de fulles seques barrejades amb mel – i les malalties de la pell, eczemes, sarna, etc. També s’ha considerat un remei per alleugerir el dolor del cap en els refredats al provocar el esternut (aspirant el polsim format per les flores i les fulles seques triturades)

Toxicitat del baladre

Alta. Els envenenaments s’han produït en nens al menjar-se les fulles o les tiges d’aquesta planta. També, el contacte amb la planta por produir dermatitis. S’han donat casos d’ enverinament al rostir carn amb les branques d’ aquesta planta, donat que el seu verí no es destrueix ni pel contecte amb l’aire ni per la calor.

Símptomes: Problemes digestius amb dolor d’estómac, vòmits, dificultat respiratòria, febre, disminució del pols i aturada cardíaca.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Montserrat Enrich - Periodista especialitzada en plantes silvestres comestibles i usos de les plantes.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

31 Desembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.