Neret

(Rhododendron ferrugineum L.)

PROPIETATS DEL NERET

detall de les fulles i les flors

Dibuix d’un fragment de la plant amb les fulles i les flors

Característiques del Neret

Nom científic: Rhododendron ferrugineum L.

Nom vulgar: Neret

Família: Ericàcies

Hàbitat: Boscos de sòls àcids dels Alps, des dels 1500 a més de 2000 metres d’altitud.

Principis actius:

  • Grayanotoxina
  • Arbutósido
  • Andromedotoxina
  • Rodoxantina
  • Ericolina
  • Flavonoides

Parts actives: Principalment els capolls florals, però també les fulles, les tiges i les agalles.

Usos del Neret

– Medicinals: Tradicionalment s’ha utilitzat en zones de muntanya per a combatre les malalties reumàtiques i la gota. De les agalles s’extrau l’oli de marmota amb propietats, en ús extern, antireumàtiques i com vulnerari. A més d’aquests usos medicinals, s’ha usat d’una manera no tan àmplia com hipotensor, diürètic, analgèsic i expectorant.

– Jardineria: Els brots i el fullatge s’utilitzen com a base en la confecció de corones funeràries, per la seva gran longevitat, existint tant a Holanda com a Anglaterra un mercat ben constituït d’aquest producte. També s’utilitza en jardineria per a la confecció de “mulch”, amb un gran poder de retenció de la humitat vegetal, superior al bedoll (Betula spp.) o els pins (Pinus spp.) i semblants al faig (Fagus sylvatica), existint a Gal·les un mercat prou constituït. Formen part de la mateixa família que les azalees, sent aquests últimes molt utilitzades en jardineria.

– Indústria: S’utilitza en petites indústries com a carbó vegetal, que han vist en el rododèndron les possibilitats d’un biofuel amb un poder calorífic comparable al pi de Douglas, encara que de moment es troba amb problemes de poca rendibilitat econòmica, atès que el procés de recollida requereix uns costos molt elevats. Igualment la indústria farmacèutica esta estudiant les possibilitats que contenen els seus dipertens

Donada la toxicitat dels seus components es desaconsella la seva utilització en preparats casolans.

Toxicitat del Neret

Alta en cas d’ingestió d’abundants principis. La grayanotoxina és un compost cardiotòxic i neurotòxic. Normalment s’absorbeix a l’ingerir productes medicinals elaborats amb aquesta planta. La dosi tòxica s’estableix en les fulles en una proporció del 0,8%, de manera que no resulten rares les intoxicacions que es produeixen per superar aquesta dosi. La seva toxicitat no sols afecta els humans, fins i tot s’ha comprovat molts casos d’intoxicació animal en bestiar boví, equí o cabrum per menjar els seus fulles.

A més d’aquestes formes d’intoxicació no són extremadament rares les intoxicacions que produeix la ingestió de mel en la composició de la qual apareixen dosis elevada d’aquest component.

Curiosament no s’han trobades restes importants d’aquesta droga en els fums procedents del carbó realitzat amb la fusta del neret, així com en el carbó mateix, per la qual cosa l’ús industrial d’aquesta planta sembla no comportar un perill per a la salut superior al que podria fer-ho la crema d’un altre producte vegetal.

Símptomes: Mal de panxa, nàusees, vòmits, diarrees, dolors de cap. En forts intoxicacions, parada cardiorespiratòria i mort.

Tractament: Buidatge d’estómac, respiració artificial, estimulants respiratoris

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Montserrat Enrich - Periodista especialitzada en plantes silvestres comestibles i usos de les plantes.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

18 Desembre, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.