Còlquic

(Colchicum autumnale L.)

PROPIETATS DEL CÒLQUIC

Característiques del Còlquic

Nom científic: Colchicum autumnale L.

còlquic

Dibuix de Colchicum autumnale L.

Família:Liliàcies

Hàbitat: En prats humits de muntanya.

Alcaloides: colxicina, C22H25NO6.

Parts actives: Tota la planta, especialment les llavors.

Usos: gota, reumatisme, càncer.

Toxicitat: Molt tòxica.

Símptomes: Dolor d'estómac, vòmits, diarrea, debilitament del pols, convulsions i coma.

Actuació mèdica: Vomitius, rentat d'estómac.

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.