Cogombre amarg

(Ecballium Elaterium L.)

PROPIETATS DEL COGOMBRE AMARG

Ecballium elaterium

Foto de Ecballium elaterium

Característiques del Cogombre amarg

Nom científic: Ecballium Elaterium L.

planta del cogombrefruit de la planta del cogombre

Dibuix de Ecballium Elaterium L.

(Autor: Daniel M. Bou)

Família: Cucurbitàcies.

Hàbitat: En zones nitròfiles mediterrànies (llocs erms amb abundància de residus. Deixalles, vores de camins, etc.).

Principis actius: cucurbitacina, elaterina i àcids greixosos.

Parts actives: Tota la planta, especialment el fruit.

Usos: S’ ha anat emprant internament com purgant fort, com diürètic, hepàtic (cirrosi) i contra l’obesitat. Externament pel dolor reumàtic.

Toxicitat: Alta. No és aconsellable el seu ús intern, per tractar-se d’una planta amb principis actius molt variables segons l’època de l’any (molt actiu a l’agost). A més a més, l’elaterina és molt irritant del tub digestiu i dels ronyons, per això no es pot aconsellar a persones grans i aquelles amb problemes intestinals i renals. També es abortiva.

Símptomes: Diarrea, hemorràgies internes i lesions renals. En grans dosis és mortal.

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

29 Març, 2019

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.