Cogombre amarg

PROPIETATS DEL COGOMBRE AMARG

Ecballium elaterium

Foto de Ecballium elaterium

Característiques del Cogombre amarg

Nom científic: Ecballium Elaterium L.

planta del cogombrefruit de la planta del cogombre

Dibuix de Ecballium Elaterium L.

(Autor: Daniel M. Bou)

Família: Cucurbitàcies.

Hàbitat: En zones nitròfiles mediterrànies (llocs erms amb abundància de residus. Deixalles, vores de camins, etc.).

Principis actius: cucurbitacina, elaterina i àcids greixosos.

Parts actives: Tota la planta, especialment el fruit.

Usos: S’ ha anat emprant internament com purgant fort, com diürètic, hepàtic (cirrosi) i contra l’obesitat. Externament pel dolor reumàtic.

Toxicitat: Alta. No és aconsellable el seu ús intern, per tractar-se d’una planta amb principis actius molt variables segons l’època de l’any (molt actiu a l’agost). A més a més, l’elaterina és molt irritant del tub digestiu i dels ronyons, per això no es pot aconsellar a persones grans i aquelles amb problemes intestinals i renals. També es abortiva.

Símptomes: Diarrea, hemorràgies internes i lesions renals. En grans dosis és mortal.

Més informació sobre plantes

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

5 Març, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.