La reproducció dels mamífers

Què tenen en comú els mamífers?

vaca y terneroEls mamífers són un grup molt variat d’animals. L’única característica que comparteixen tots els mamífers, a més de presentar tots glàndules mamàries, és la de tenir la respiració de tipus pulmonar. No podem dir el mateix de la reproducció dels mamífers. Encara que la majoria dels mamífers tenen reproducció vivípara hi ha excepcions.

Característiques del sistema reproductiu dels mamífers

En general, la reproducció dels vertebrats és vivípara amb fecundació interna. Per a la fecundació, els mamífers disposen d’un aparell copulador o penis.

Els mamífers són vivípars com adaptació a la vida al medi terrestre. El fet que els mamífers siguin vivípars vol dir que les cries es desenvolupen a l’interior del cos de la mare. Els mamífers vivípars ponen els ous sense reserves nutritives i s’implanten i es desenvolupen a l’úter. La placenta serveix per a proporcionar-li a la cria l’aliment i l’oxigen i possibilita l’excreció de les substàncies de rebuig gràcies al fet que la placenta garanteix la comunicació entre la mare i el fetus.

Els mamífers també són anomenats vertebrats amniotes. L’amnios és la membrana que envolta el fetus i conté el líquid amniòtic, líquid que banya al fetus i que el protegeix dels cops externs, entre d’altres funcions.

Quins mamífers no tenen placenta?

Cangur vermell
Foto de cangur vermell (Macropus rufus). El cangur és un mamífer noplacentari de tipus marsupial i pareix una única cria poc desenvolupada

Els mamífers que més bé coneixem, com el lleó, el tigre, l’elefant, el llop o la zebra, són els mamífers placentaris. Aquests mamífers, els més abundants, presenten tots placenta.

No obstant això, no tots els mamífers disposen d’aquesta estructura anaòmica. Els monotremes com l’ornitorinc i els marsupials, com el wombat, el cangur o l’opòssum, es considera que són mamífers no placentaris, per a distingir-los dels mamífers placentaris, més coneguts.

Es creu que no tenir placenta és una adaptació reproductiva dels animals no placentaris per a facilitar el part. Els mamífers no placentaris donen a llum a cries menys desenvolupades, i, per tant, més petites, que els mamífers placentaris.

Quins mamífers són ovípars?

Els monotremes o prototeris són els únics mamífers ovípars. Els monotremes són els equidnes o els ornitorincs.

Una altra característica especial d’aquests mamífers australians, que els diferencia de la resta de mamífers, és la presència de cloaca, com les aus.

Relació de la reproducció amb la temperatura corporal

Les cries tendeixen a perdre més calor de la què produeixen, fet pel qual és molt important, durant el període de cria, l’aliment ric en calories que els proporcionen la mare a les seves cries quan les alleten. (La llet, de manera natural, sempre té més greix que proteïna).

No obstant això, les mares no solament proporcionen la calor quan tenen cura de la seva descendència amb l’alletament, les cures comencen en l’etapa fetal en els mamífers vivípars, amb l’única excepció dels animals prototeris com l’ornitorinc.

En el cas dels mamífers vivípars, les cries es desenvolupen a l’interior de el cos de la mare per a protegir-les del medi extern; per a protegir-les, en aquest cas, de les variacions de temperatura.

No obstant això, el viviparisme és una estratègia més per regular la temperatura interna dels seus cossos.

Relació de la reproducció amb la vida al medi terrestre

En els mamífers vivípars, les cries es desenvolupen a l’interior de el cos de la mare per a protegir-les del medi extern.

De la mateixa manera que amb el cas de la temperatura corporal, el fet que la reproducció dels mamífers sigui de forma vivípara és una estratègia per a  protegir les seves cries de la dessecació, que es dóna lògicament en un medi terrestre. En els amfibis no cal perquè es desenvolupen les seves cries a l’aigua.

No obstant això, aquesta característica dels mamífers, el ser animals de reproducció vivípara, és una altra estratègia que els permet viure adequadament en un medi sec, agrest i canviant com és el medi terrestre.

Relació de la reproducció amb la selecció natural

Els mamífers, així com la resta d’animals, són seleccionats pel medi ambient, en un procés que es coneix com a selecció natural, a nivell reproductiu mitjançant la selecció sexual.

Més informació sobre els animals.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

21 Octubre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.