Característiques dels artròpodes

Com són els artròpodes?

Què són els artròpodes?

saltamartí
Foto de saltamartí

Els artròpodes són els animals més abundants de tot el món. Representen el 80% de totes les espècies animals existents en l’actualitat. Existeixen 1.100.000 d’espècies d’artròpodes repartides per tot el món.

Junt amb els insectes, els artròpodes són els invertebrats d’organització més complexa. Això es deu al fet que han pogut colonitzar una gran quantitat d’ambients diferents, tant terrestres com aquàtics, gràcies a l’èxit que han tingut algunes estructures que formen el seu cos, com l’exosquelet.

Per això són els animals amb un major èxit evolutiu. Els artròpodes tenen a més variacions morfològiques importants.

Els artròpodes estan relacionats amb els anèl·lids i es creu que van evolucionar a partir d’ells. Una prova d’això és que l’abdomen dels crustacis s’assembla als metàmers dels anèl·lids (cadascun dels segments del cos d’un animal de simetria bilateral).

Característiques principals dels artròpodes

La característica més representativa dels artròpodes és la presència d’un dur exosquelet format per quitina i compost per una gran quantitat de peces articulables entre si que li permet a l’artròpode el moviment. Una altra característica important dels artròpodes, a conseqüència de tenir exosquelet, és que necessiten canviar el seu vell exosquelet per a poder créixer en un procés anomenat muda.

escorpí
Foto d’escorpí (escorpí groc)

El cos dels artròpodes està segmentat en diverses regions. Alguns d’aquests segments estan proveïts d’apèndixs articulats que constitueixen les potes amb els quals l’artròpode es desplaça. Les potes dels artròpodes poden estar especialment dissenyades per a caminar, excavar, nedar, grimpar, etc. i adquireixen variades formes.

Els artròpodes tenen simetria de tipus bilateral, perquè poden dividir-se en dues meitats iguals únicament en un pla. Els animals amb simetria bilateral són més complexos i mostren un major grau de cefalització (major desenvolupament del sistema nerviosos i òrgans dels sentits). Tenen simetria bilateral, a més dels artròpodes, els mol·luscs i els anèl·lids i tots els vertebrats.

Aquests animals tenen uns òrgans sensorials ben desenvolupats, disposats en uns apèndixs del cap anomenats antenes.

L’aparell circulatori dels artròpodes és molt complex. La circulació sanguínia d’aquests animals és de tipus obert i posseeixen un cor tubular molt petit.

Els artròpodes respiren per tràquees, excepte els crustacis que respiren per brànquies.

La reproducció dels artròpodes és de tipus sexual amb fecundació interna gràcies als òrgans copuladors. Els artròpodes, en molts casos, experimenten un complex procés anomenat metamorfosi. Amb la metamorfosi, les larves dels artròpodes adquireixen la forma i l’estructura dels adults.

Més informació sobre els animals.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

13 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.