Diferències entre animals i plantes

En què es diferencien els animals de les plantes?

Tant els animals com les plantes són organismes pluricel·lulars perquè estan formats per moltes cèl·lules. Tanmateix, ambdós éssers vius pertanyen a regnes diferents. Això comporta una sèrie de característiques diferents entre animals i plantes.

A nivell cel·lular, els animals es distingeixen de les plantes per no tenir clorofil·la, perquè són organismes heteròtrofs quant a la seva nutrició i no autòtrofs com les plantes. Això explica que siguin consumidors a diferència dels vegetals que són productors.

Les cèl·lules d’un animal es diu que són nues, perquè manquen de paret cel·lular a diferència de les cèl·lules vegetals.

Generalment, els animals són éssers lliures i mòbils mentre que les plantes són organismes fixos.

El creixement d’un animal està limitat amb l’edat, en canvi, el creixement de les plantes és il·limitat.

Representació de la fotosíntesis d’una planta

Les plantes produeixen elles mateixes el seu alimento, ja que són éssers autòtrofs.

Quan és difícil saber si estem davant d’un animal o d’una planta?

Aquestes característiques dels animals es compleixen en els animals superiors, però a mesura que baixem en l’escala evolutiva i ens trobem amb espècies animals més primitives, no és tan clara la seva distinció amb les plantes. Per exemple, l’esponja és un animal que no té mobilitat i el corall té creixement lent però continu.

Els protozous, pertanyents al regne Protista, són aquells éssers vius microscòpics que no poden classificar-se ni com a animals, ni com a plantes, ni com a fongs.

Els protozous comparteixen amb les plantes característica de posseir el mateix tipus de cèl·lula, anomenada eucariota, que presenta nucli i orgànuls definits per endomembranes. La cèl·lula d’aquests éssers vius es diferent a la cèl·lula procariota, la típica dels bacteris.

Els protozous, a diferència dels animals, les plantes i els fongs, mai formen teixits, ja que no són organismes pluricel·lulars. Malgrat ser organismes unicel·lulars, aquests éssers vius poden arribar a mesurar diversos mil·límetres de longitud en els casos en els quals són colonials o fins i tot assoleixen diversos centímetres de grandària en els casos més grans, com els foraminífers, un tipus d’organisme marí.

Més informació sobre els animals.

Vicenç Martínez
Escrit per Vicenç Martínez Redactor de temes d'animals i natura.

25 Gener, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.