Característiques dels vertebrats

Com són els animals vertebrats?

Per què es diuen vertebrats?

Elefant
Foto de vertebrat. Foto d’elefant africà.

Els vertebrats reben aquest nom per la presència d’un esquelet intern format per vèrtebres, la part fonamental de les quals és la columna vertebral.

Com són els vertebrats?

Els vertebrats són els éssers vius que posseeixen un organisme més evolucionat. La seva intel·ligència i habilitat en els moviments, fan del vertebrat una espècie avantatjada sobre les altres.

El grup dels vertebrats és un conjunt homogeni d’animals amb característiques anatòmiques comunes. D’aquí ve que tots els vertebrats guardin una certa similitud en la seva estructura bàsica.

Esquelet dels vertebrats

No tots els vertebrats posseeixen vèrtebres, com succeeix en els àgnats (llamprees). En els vertebrats, el notocordi (estructura provinent de la mesoderma i que té la funció de guiar el tub neural durant el desenvolupament del sistema nerviós) és reemplaçada per la columna vertebral.

L’esquelet intern pot ser de teixit ossi o de teixit cartilaginós (com els taurons). Els vertebrats disposen d’un esquelet axial, format pel crani i la columna vertebral, i d’un esquelet apendicular constituït pels membres.

Els primers animals que van adoptar un esquelet intern van ser parents dels amfioxos. Aquests animals són cordats però encara no són vertebrats, ja que aquest esquelet intern és tan sols un llarg cordó que s’estén al llarg de tot el seu cos. No obstant això, la major part dels cordats són vertebrats. Els vertebrats són un tipus de cordats anomenats eucordats.

Tipus de vertebrats

El grup dels vertebrats està constituït per espècies de grans dimensions.

Existeixen molt menys vertebrats que invertebrats (menys de 50.000 espècies contra 1 milió, respectivament) degut, en part, a les majors dimensions que assoleixen els vertebrats.

Els vertebrats es classifiquen en 5 grups o classes: peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers. Cada grup es caracteritza per posseir una anatomia específica i una forma de vida particular. Als vertebrats terrestres se’ls hi diu també tetràpodes.

Anatomia dels vertebrats

  • Sistema nerviós: Tots tenen sistema nerviós que es compon de l’encèfal (format per prosencèfal, mesencèfal i romboencèfal) situat en la part anterior i allotjat en la cavitat cranial i la medul·la espinal que es troba dins de l’espina dorsal. El sistema nerviós dels vertebrats es divideix en sistema nerviós central (SNC) i en sistema nerviós perifèric (SNP). La major part de vertebrats té un sistema nerviós bastant desenvolupat.
  • Sistema muscular: Posseeixen músculs (múscul estriat esquelètic, cardíac i llis) i esquelet que els permet realitzar moviments més complexos.
  • Sistema tegumentari: Presenten pell formada per l’epidermis i la dermis. De l’epidermis sorgeixen els annexos com: pèl, plomes, escates, banyes i ungles.
  • Aparell circulatori: L’aparell circulatori dels vertebrats està format pel cor i els vasos sanguinis, és a dir, artèries i venes. Per l’aparell circulatori circula la sang que transporta l’oxigen necessari per a la respiració.
  • Aparell respiratori: En l’aigua, la respiració pot ser cutània o branquial. Fora de l’aigua són útils els pulmons.
  • Sistema excretor: Excreten amoníac els peixos ossis; els amfibis i els mamífers excreten urea, i àcid úric els rèptils i els ocells.
  • Fulles embrionàries: Els vertebrats són triblàstics, és a dir, posseeixen 3 fulles embrionàries: ectoderma, mesoderma i endoderma.
  • Simetria: Tenen simetria de tipus bilateral.
  • Apèndix caudal: La majoria de vertebrats tenen un apèndix anomenat cua.

Evolució dels vertebrats

Els vertebrats són els animals més evolucionats i els més pròxims a l’home, un altre vertebrat d’altra banda. Els primers vertebrats van ser peixos. Dels peixos, algunes espècies van evolucionar a amfibis. Els rèptils descendeixen dels amfibis. Els ocells i els mamífers es van formar a partir dels rèptils.

Reproducció dels vertebrats

Los vertebrats són dioics, és a dir, hi ha separació de sexes i en aquests animals existeix dimorfisme sexual (es diferencia el mascle de la femella i viceversa). Tenen reproducció de tipus sexual. La fecundació pot ser externa o interna. Els espermatozoides són produïts pels testicles i els òvuls són formats als ovaris.

Els vertebrats poden ser ovípars (quan l’ou es desenvolupa fora del cos de la mare), ovovivípars (part del desenvolupament es duu a terme dins del cos de la mare) o vivípars (tot el desenvolupament de l’embrió té lloc dins del cos de la mare).

Els peixos i els amfibis tenen fecundació externa amb desenvolupament indirecte (hi ha metamorfosi). Els rèptils, ocells i mamífers tenen fecundació interna amb desenvolupament directe.

Constitueixen la major part de les espècies útils per a l’ésser humà. Viuen en tots els medis, tant en aigua dolça, en aigua salada, en terra ferma com en l’aire.

Més informació sobre animals.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

8 Desembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.