Anatomia dels anèl·lids

Adaptacions dels anèl·lids

El cos dels anèl·lids

Els anèl·lids, són animals celomats, i tenen el cos dividit en anells, semblants entre si, anomenats metàmers.

cuc de terra
Foto de cuc de terra (Exemple d’Anèl·lid)

Excepte les sangoneres o hirudinis, externament, aquests animals tenen el cos dividit de la mateixa manera que de forma interna, per la qual cosa tenen els òrgans repetits en cada segment o metàmer.

Excepte el primer segment corporal, format pel cap, i l’últim, on es troba l’anus, tots els segments dels anèl·lids són metàmers i contenen els mateixos òrgans i estructures, però funcionen amb bastant autonomia cadascun dels segments corporals.

Els cucs de terra i les sangoneres tenen una estructura especial, anomenada clitel, formada per un grup d’anells glandulars que serveix per a fabricar el capoll amb el qual aquests anèl·lids protegeixen els seus ous.

El clitel és un conjunt d’anells glandulars que s’encarrega de fabricar el capoll amb el qual aquests anèl·lids protegeixen la posta.

La pell dels anèl·lids

La pell dels anèl·lids està coberta per una cutícula de col·lagen que no es muda, a diferència de la cutícula dels artròpodes.

La muda o ècdisi és el procés pel qual els animals canvien la seva vella cutícula per una de nova per a facilitar el creixement del cos.

Quines adaptacions tenen els anèl·lids?

Tots els anèl·lids tenen quetes, excepte les sangoneres o hirudinis.

Les quetes són una espècie d’espines que intervenen en la locomoció d’aquests animals invertebrats.

Adaptacions dels oligoquets

Com els oligoquets solen viure sota terra respiren a través de la pell i tenen el cap poc diferenciat.

Adaptacions dels poliquets

Els poliquets errants, és a dir, aquells cucs marins que es desplacen activament a la recerca de preses, tenen un cap ben diferenciat, proveït d’uns bons òrgans dels sentits, com antenes, palps i cirrus, per a localitzar amb major precisió a les seves preses.

Aquests mateixos animals poseeixen mandíbules per a capturar a les seves preses.

Els poliquets es desplacen gràcies a unes prolongacions laterals dels seus cossos anomenades parapodis.

Adaptacions dels hirudinis

Els hirudinis o sangoneres tenen dues ventoses per a fixar-se al substrat. La ventosa oral envolta la boca i se situa a nivell anterior i la ventosa anal es troba a nivell posterior i envolta l’anus.

Les sangoneres paràsites secreten substàncies anticoagulants per a facilitar l’extracció i ingestió de sang de les seves preses.

* Informació relacionada: 

Característiques dels anèl·lids

La vida dels anèl·lids

Tipus d’anèl·lids

Característiques dels cucs de terra

Més informació sobre els invertebrats.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

9 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.