Característiques dels anèl·lids

Estudi sobre els anèl·lids

Què són els anèl·lids?

cuc de terra
Foto de cuc de terra. El cuc de terra té el seu cos dividit en diferents anells tots iguals

Els anèl·lids són animals invertebrats terrestres, aquàtics o marins, de circulació sanguínia tancada i simple.

Aquests animals tenen el cos en forma de cuc o cilíndrica, és a dir, de tipus vermiforme, tou i allargat, i no posseeixen potes.

El que més caracteritza als anèl·lids i que els dóna el nom és la segmentació del seu cos en anells, procés conegut com metameria.

El cos dels anèl·lids

Els anèl·lids, són animals celomats, perquè tenen aquesta cavitat general anomenada celoma.

Aquests invertebrats presenten el cos dividit en anells, semblants entre si, anomenats metàmers.

Els cucs de terra i les sangoneres, és a dir, oligoquets i hirudinis, tenen una estructura especial, anomenada clitel.

Tipus d’anèl·lids

sangonera
Imatge de sangonera (Hirudo medicinalis)

Entre les classes més conegudes d’anèl·lids trobem:

  • Oligoquets: Són els coneguts cucs de terra, de costums terrestres. A diferència dels poliquets, els oligoquets tenen el cap molt més reduït i sense òrgans dels sentits i manquen de parapodis.
  • Poliquets: Són els cucs aquàtics, gairebé tots ells són de costums marines. Es tracta d’animals molt primitius.
  • Sangoneres: Les sangoneres o hirudinis són anèl·lids de vida aquàtica, encara que també hi ha espècies marines, terrestres i fins i tot arborícoles. No totes les espècies de sangoneres són paràsites, perquè també hi ha espècies de vida lliure. Els anells externs del cos de les sangoneres són diferents als anells interns d’aquests animals.

La pell dels anèl·lids

cuc de terra
Els cucs de terra són criatures terrestres

La pell dels anèl·lids està revestida per una cutícula de col·lagen que, a diferència de la cutícula dels invertebrats artròpodes, no es muda.

On viuen els anèl·lids?

En aquest grup d’animals invertebrats hi ha una gran diversitat ecològica i podem trobar anèl·lids marins, d’aigua dolça, de forma de vida terrestre i fins tot existeixen  alguns pocs que són paràsits.

Els poliquets viuen a la mar, els oligoquets en aigua dolça o en terra ferma i les sangoneres o hirudinis en ambients aquàtics dulciaqüícoles.

Respiració dels anèl·lids

Tots els anèl·lids tenen respiració cutània, efectuada a través de la superfície del seu cos.

Alguns anèl·lids tenen a més respiració branquial.

Reproducció dels anèl·lids

Els anèl·lids poden ser hermafrodites o unisexuals. Es reprodueixen per fecundació externa o interna i tenen cicles de vida directes o indirectes, amb metamorfosi.

El tipus concret reproductiu d’aquest grup d’invertebrats depèn de la classe d’anèl·lid en concret, segons si és oligoquet, poliquet o hirudini.

Alimentació dels anèl·lids

L’alimentació dels anèl·lids és molt variada i depèn de la classe a la qual pertanyin. No tenen el mateix tipus d’alimentació els cucs marins, que els cucs de terra o que les sangoneres.

Podem trobar anèl·lids depredadors, detritívors, filtradors i fins tot hematòfags, quan s’alimenten de sang, com algunes sangoneres.

* Informació relacionada: 

Tipus d’anèl·lids

La vida dels anèl·lids

Anatomia dels anèl·lids

Característiques dels cucs de terra

Més informació sobre els animals.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

9 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.