Tipus d’anèl·lids

Exemples d’anèl·lids

Què són els anèl·lids?

Els anèl·lids són un grup d’invertebrats que tenen el cos en forma de cuc (vermiforme), és a dir, tenen un cos tou, allargat i de secció circular.

El més característic dels anèl·lids és, no obstant això, que el seu cos està dividit en segments o anells (són animals metamèrics) i proveït de quetes.

Les quetes són petits pèls o sedes que tenen aquests animals en cadascun dels seus anells en què es divideix el seu cos.

Cuc de terra

Foto de cuc de terra (Exemple d’Anèl·lid). El cuc de terra és un dels anèl·lids més coneguts i és també un invertebrat amb gran utilitat per a l’ésser humà. Gràcies a aquest animaló s’obté un producte molt útil per a les plantes, l’humus de cuc. Però les utilitats d’aquest anèl·lid són molt més grans

Tipus d’anèl·lids

anèl·lid colonial
Foto d’escull de Sabellaria alveolata. Sabellaria alveolata és un cuc marí o poliqueto que construeix vistosos esculls amb el sediment marí

Segons el número de quetes que tenen els anèl·lids, es classifiquen en Oligoquets (tenen poques quetes), Poliquets (tenen moltes quetes) i Hirudinis (no tenen quetes).

En total, hi ha unes 9.000 espècies d’anèl·lids. Els anèl·lids es classifiquen en aquests 3 grups:

  • Oligoquets: Els Oligoquets més coneguts són els cucs de terra, encara que la majoria d’aquests invertebrats són d’aigua dolça.
  • Poliquets: Els Poliquets són emprats pels pescadors com a esquer viu (com el cuc americà (Glycera Dibranchiata) o el cuc coreà (Perinereis aibuhitensis) i se’ls coneix amb el nom de cucs marins. La major part d’ells són animals marins que viuen enterrats a les platges fangoses o de sorra.
  • Hirudinis: Els Hirudinis, més coneguts com a sangoneres, tenen com a característica pròpia uns hàbits alimentaris molt particulars. Aquests anèl·lids s’alimenten de la sang dels Vertebrats que succionen gràcies a una de la dues ventoses de què disposen que està armada amb esmolades dents (la ventosa oral). L’altra ventosa la tenen al final del cos i els serveix per a fixar-se a les roques del sòl i que no se’ls emporti el corrent. Encara que la majoria de sangoneres viuen en aigües dolces, algunes són marines i fins i tot existeixen sangoneres terrestres. La sangonera medicinal (Hirudo medicinalis) ha estat utilitzada per l’ésser humà com a tractament de la sang.

* Informació relacionada: 

Característiques dels anèl·lids

La vida dels anèl·lids

Anatomia dels anèl·lids

Característiques dels cucs de terra

Més informació sobre els invertebrats.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

9 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.