Característiques dels insectes

Com són els insectes?

Què són els insectes?

empusa
Foto d’empusa (Empusa pennata). Els pregadéus són insectes són molt útils en la lluita biològica contra les plagues per la seva alimentació insectívora.

Els  insectes són un tipus d’artròpode, la qual cosa significa que tenen el cos protegit per un esquelet extern, també anomenat exosquelet i que tenen les potes i el cos articulats.

Els insectes són el grup animal que gaudeix de tenir un major numero d’espècies.

Constitueixen la font d’aliment de molts animals: ratapinyades, ocells insectívors, eriçons, amfibis i rèptils.

Aquests animals són emprats en la lluita biològica contra altres insectes, perquè existeixen molts d’aquests artròpodes devoradors d’altres insectes, com el pregadéu religiós i altres que són paràsits d’insectes com les vespes icneumònides.

Aquests animals viuen en gairebé tots els hàbitats, fins i tot en el marí, encara que aquí es troben molt poques espècies.

Característiques principals dels insectes

A més de tenir un esquelet extern, els insectes es caracteritzen fonamentalment per:

  • Cos dividit en 3 parts: cap, tòrax i abdomen. El cap dels insectes posseeix les peces bucals (de tipus mastegador, xuclador, perforador o llepador) i els ulls composts formats per facetes.
parts d'un insecte
Parts d’un insecte (saltamartí). El saltamartí és un insecte i consegüentment comparteix característiques amb aquest grup d’invertebrats, com són el tenir 3 parells de potes i el posseir un parell d’antenes.
  • Animals dotats de 3 parells de potes.
  • Estan proveïts d’1 parell d’antenes.
  • Animals dotats de 2 parells d’ales (hi ha insectes que no en tenen o només tenen un parell d’ales, com les mosques).
  • Sistema nerviós format per un encèfal o cervell dividit en 3 parts: el protocervell, el deutocervell i el tritocervell.
  • Desenvolupament per metamorfosi simple (insectes hemimetàbols) o per metamorfosi completa (insectes holometàbols).
  • Presència de la muda en el desenvolupament i pas per diferents fases: ou, larva, pupa (solament en els que presenten metamorfosi completa) i adult (imago).
  • Comportament social en algunes espècies.

Més informació sobre els animals.

Vicenç Martínez
Escrit per Vicenç Martínez Redactor de temes d'animals i natura.

16 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.