Quantes ales tenen les mosques

Quins tipus d’insectes són les mosques?

Els ordres d’insectes i les ales

Tothom sap que les mosques són insectes però saber quin tipus d’insectes són les mosques ens ajudarà molt a respondre aquesta pregunta. Els insectes es classifiquen en un uns grups taxonòmics, que reben el nom d’ordres.

El nom dels ordres es construeix a partir de l’idioma grec i solen descriure el tipus d’ales dels insectes que formen part de cada grup.mosca

Així per exemple, els lepidòpters tenen les ales escatoses i són les papallones; les vespes i les abelles s’anomenen himenòpters perquè posseeixen unes ales membranoses i les mosques es troben dins de l’ordre dels dípters.

Com són els dípters?

Les mosques són dípters perquè tenen un parell d’ales, a diferència de la majoria d’insectes que posseeixen quatre parells d’aquests apèndixs.

Les ales posteriors dels dípters i d’altres insectes s’han transformat al llarg de l’evolució en unes estructures, que reben el nom d’halteris, i que participen en el vol, informant en tot moment de la posició relativa de l’animal.

Una altra característica que defineix els insectes són les regions conformen els seus cossos. El cos dels insectes es divideix en tres fragments molt ben definits (cap, tòrax i abdomen).

Quant al seu cicle vital, les mosques i altres dípters tenen metamorfosi completa i, al llarg de la seva vida, aquests insectes passen per quatre estadis, que en ordre cronològic són:

  • Ou
  • Larva
  • Pupa
  • Adult

Més informació sobre les mosques.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

17 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.