Tipus de arrels

Quins tipus d’arrels tenen les plantes?

Principals tipus d’arrels

Arrels axonomorfes són les que estan formades per una arrel principal més gruixuda i d’ altres secundàries més primes. És l’ arrel més típica que sempre s’ utilitza com a model.

Arrels fascicules són les arrels que tenen el mateix gruix. La paraula “fasciculada” vol dir que tenen forma de feix.

Arrels napiformes són aquelles en que l’ arrel principal és molt gruixuda perquè acumula substàncies de reserva.

Arrels tuberoses són arrels d’ estructura fasciculada on es produeixen engruiximents per acumulació de substàncies de reserva.

Arrels ramificades són aquelles que, sense tenir una arrel principal, ens recorden a les branques d’ un arbre.

Altres tipus d’arrels

A més d’aquestes arrels més habituals, tindríem unes altres que podríem considerar-les una mica especials.Són les arrels d’ aquelles plantes que no estan posades a dins del sòl, perquè estan amb contacte amb l’ aire o perquè viuen a dintre d’ aigua.Les principals són les següents:

Arrels adherents

Arrels adherents són les que utilitzen algunes plantes per enfilar-se o per estendre’s pel sòl.

Arrels aquàtiques

Arrels aquàtiques són les que viuen a dins de l’ aigua.

Arrels xucladores

Arrels xucladores són les que estan inserides a dins d’ un altre vegetal, d’ on xuclen la saba.

Test sobre les arrels

test

Escull la resposta correcta en cada cas i descobreix la resposta segons el color (verd = correcte, vermell = incorrecte):

Raíz de la zanahoría

La pastanaga té una arrel:

Axonomorfa

Napiforme

Fasciculada

Raiz fasciculada

El cibulet té arrel:

Axonomorfa

Fasciculada

Napiforme

Raiz fasciculada

Una arrel xucladora té la funció de:

Subjectar la planta al terra

Xuclar les sals minerals i l'aigua

Xuclar la saba d' una altra planta

Raiz fasciculada

L'heura té algunes arrels:

Axonomorfes

Xucladores

Fasciculades

Més informació sobre plantes.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

22 Abril, 2019

Altres articles d'interès

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar