El cactus més gran – Saguaro, Carnegiea gigantea

SAGUARO (Carnegiea gigantea)

El cactus més gran del món

cactus saguaro

Grabat del 1800

Back

Més informació sobre els cactus

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

11 Març, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.