Tipus de tiges

TIPUS DE TIGES

Tiges herbàcies

Són aquelles tiges que no han desenvolupat estructures llenyoses. La seva consistència es blana. Normalment son plantes:

Anuals: Són aquelles plantes que el cicle vegetatiu dura un any. Després s’assequen. Així ho fan les que coneixem com a “herbes”.

tiges anuals

Vivaces: Són aquelles plantes en les que les seves tiges també duren un sol any, però mantenen parts subterrànies de les quals en tornen a sortir noves plantes l’any següent.

tiges herbacies

tiges vivaces

Tiges llenyoses

Són aquelles que han desenvolupat estructures endurides, allò que coneixem normalment com a fusta. Segon la seva alçada es poden dividir en:

Arbres: Són aquelles plantes de tija llenyosa d’una alçada superior a 5 metres. En aquest cas les aquestes tiges es coneixen amb el nom de troncs, els quals no es ramifiquen fins una alçada considerable del terra.

arbre

Arbusts: Són aquelles plantes de tija llenyosa que mesuren entre un i cinc metres d’alçada. La ramificació en aquest cas comença a nivell de terra.

arbust

Mates: Són aquelles plantes de tija llenyosa amb una alçada inferior al metre.

mata

Per saber més coses sobre les tiges ma dreta

punto rojo Més informació sobre les llavors i les plantes

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

19 Febrer, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.