Tipus especiales de tiges: Bulbs, tubercles i rizomes

Tiges subterrànies, rèptils, suculentes, trepadores i fil·locladis

ALTRES TIPUS DE TIGES

Hi hauria tot un conjunt de plantes que no s’adaptarien a les classificacions més generals vistes fins ara. Així tindríem:

Tiges subterrànies

Rizomes

Tubercles

Bulbs

rizomes

tubercles

bulb

Els rizomes són unes tiges de creixement horitzontal sota de la terra. D’aquestes tiges surten les arrels cap a dins de la terra i tiges herbàcies cap a fora. Les canyes en serien un exemple.

Els tubercles són tiges engruixides per acumulació de substàncies nutritives, com la patata, per exemple.

Els bulbs són en realitat gemmes adaptades a viure sota terra, que acumulen reserves. La ceba en seria un exemple.

Tiges suculentes

cactus

Les tiges s’engruixeixen molt al acumular aigua. Són així una reserva d’aquest líquid necessària per els llargs períodes de sequera. La seva adaptació al medi ha arribat a transformar les fulles de moltes d’aquestes plantes en espines que, a més d’ afavorir la retenció d’aigua, constitueixen una bona defensa contra els herbívors. Dintre d’aquest grup les plantes més significatives serien les cactàcies.

Tiges reptants

Moltes plantes presenten tiges dèbils, que s’arrosseguen pel terra i al mateix temps desenvolupen noves arrels per produir noves plantes. Aquestes tiges les coneixem com a tiges reptants. Dintre d’aquest grup tindríem plantes com la maduixa.

tiges reptants

Tiges trepadores

Les plantes que presenten tiges trepadores poden ser:

Volubles: Presenten tiges flexibles que s’enrosquen al voltant d’altres plantes. La mongetera en seria un exemple.

voluble

Amb arrels adherents: Presenten tiges que han desenvolupat arrels aèries per subjectar la planta a altres superfícies. Per exemple l’heura.

arrels adherents

Amb espines: Són tiges proveïdes d’espines amb la doble finalitat de subjectar la planta i defensar-la en front dels herbívors. Per exemple, l’esbarzer.

tija amb espines

Amb circells (1): Són tiges no principals transformades per entortolligar-se al voltant d’ un objecte. Per exemple, els ceps.

tija amb circells

Altres tiges

Els fil·locladis i els cladodis són tiges amb l’aspecte de fulles. Apareixen perquè les fulles son molt petites o perquè s’han transformat i ja no compleixen la seva funció. Dos exemples molt clars serien el galzeran i de la figuera de moro.

Galzeran

galzeran

figuera de moro

Figuera de moro

1) fil·locladis.

2) fulles autèntiques diminutes.

3) cladodis.

4) fulles transformades en punxes.

Abans de fer el “test” completa les activitats següents:

Activitat 16: Les tiges – Quin tipus de tija és? Formulari

Test sobre les tiges

test

Escull la resposta correcta en cada cas:

CACTUS STEMS

El cactus presenta:

Una tija herbàcia

Cladodis

Un rizoma

HERBACIES

La planta del dibuix té:

Una tija llenyosa

Un fil·locladi

Una tija bulbosa

MARGUERITE STEMS

Aquesta planta penses que serà

Arbustiva

Una mata

De tija herbàcia

ROSE STEMS

Aquesta planta presenta tiges:

Reptants

Tiges trepadores volubles

Tiges trepadores amb espines

punto rojo Més informació sobre les llavors i les plantes

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

4 Maig, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.