Com cuidar el cactus de Nadal

COM CULTIVAR EL CACTUS DE NADAL

Característiques de la planta

CACTUS DE NADAL

TEST El cactus de Nadal

Planta cactàcia de tiges cilíndriques d’on sorgeixen les fulles en forma de segments plans, de fins a 5 cm de longitud amb marges proveïts de 2- 4 dents. Verd brillants o rogenques quan la planta es fa adulta. Flors roses o vermelles, tubulars, de fins a 8 cm. Cactus epifític, procedent del Brasil de fins a 1 m de longitud.

FAMILIALes cactàcies

FLORACIÓ Cactus de Nadal (flors)

Flors grans, molt notòries, que apareixen de finals d’octubre a gener. De no presentar-se la floració durant aquest període, pot forçar-se la mateixa, disminuint el temps d’exposició de la planta a la llum. La floració és sensible al fotoperíode i no es produeix quan els dies són més llargs, per la qual cosa cal proporcionar a la planta una nit artificial, guardant-la durant unes hores en un lloc tancat i fosc.

REG Cactus de Nadal (reg)

Reg moderat però regular. Un parell de vegades a la setmana a l’estiu, cada 15 dies o menys a l’hivern (a diferència de la resta dels cactus que han de deixar-se reposar per complet a l’hivern).

No entollar per a evitar que les fulles es podreixin. Polvoritzar les fulles quan faci molta calor, sense mullar les flors. Un excés de reg durant l’època de repòs impedeix la floració o fa que les fulles es marceixin, en aquest cas s’haurà d’abandonar el reg per a deixar que la planta es recuperi.

CLIMA Cactus de Nadal (exposició)

Sol en èpoques de poca calor o a semiombra quan el sol cremi més. Pot cultivar-se en l’interior. No suporta les gelades, per la qual cosa, en cas d’abaixar les temperatures dels 10ºC, portar el test a l’interior en un lloc il·luminat (és convenient fer-ho sempre a partir dels últims dies de setembre). La temperatura idònia per a aconseguir bona floració es troba entre els 11 i 25ºC. Un excés de fred o calor produeix la caiguda de les gemmes florals abans de la floració.

PLANTACIÓ Cactus de Nadal (reproducció i trasplantament)

Per mitjà d’esqueixos a la primavera o estiu. Tallar els esqueixos i deixar assecar un dia abans de plantar. Plantar en un test amb perlita, mantenint la terra humida en un lloc no directament al sol. L’esqueix tarda unes 7 o vuit setmanes a produir arrels.

També es pot reproduir per mitjà d’un empelt apical sobre un altre cactus: Tallar un parell de fulls sans d’un cactus de Nadal. Igualment tallar uns 7 cm del cactus sobre el qual es va a empeltar. Amb un ganivet es fa un tall en aquest últim en el centre i verticalment. Es pela el final del cactus de Nadal i es col·loca dins del tall, subjectant-lo suaument amb un tros de tela o fil. Deixar la planta a l’ombra i llevar el lligam quan ambdós peces vegetals hagin soldat.

El cactus de Nadal no necessita trasplantar-se molt habitualment. Com la majoria dels cactus prefereix que les seves arrels es trobin ben ajustades dins del test. El trasplantament només es realitzarà quan la planta perd frescor u hagi deixat de florir.

TERRENY Cactus de Nadal (terreny, abonat i malalties)

El terreny ha de tenir un sòl amb un bon drenatge, barreja de terra de jardí i torba. Ha de ser un terreny solt, perquè la compactació del mateix fa que el creixement dels seus fulles sigui deficient. El pH adequat es situa entre 5 i 6. Abonar amb adob de cactus cada 15 dies en època de creixement. Les plagues que més li afecten són:

Les cotxinilles: Apareixen en forma de petites bestioles de color marró sobre les fulles. S’ han de treure utilitzant un drap mullat amb alcohol i després s’ha d’aplicar insecticida.

L’aranya roja: Moltes vegades originada per un ambient massa sec, per la qual cosa aplicarem un reg més consistent i una polvorització de les fulles, sense mullar les flors. Posteriorment hem d’aplicar insecticida.

Altres problemes:

Caiguda de les poncelles: A vegades les poncelles cauen abans de la florida. Les raons poden ser diferents: una irrigació deficient, massa aigua o sòl massa sec. A vegades si les temperatures canvien massa ràpid perquè la planta sofreix indesitjables corrents d’aire, pot produir el mateix efecte. La caiguda també pot es produir només manipulant la planta quan aquesta està plena de brots o flors. A esta espècie no li agrada ser pertorbada en aquestes ocasions. Una planta amb massa poncelles o flors es pot permetre que alguns d’elles caiguin sense cap altra raó. Una terra amb el nitrogen massa alt o amb nivells de potassi massa baixos pot produir aquesta mateixa pertorbació.

punto rojo Més informació sobre els cactus i altres plantes

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

16 Novembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.