El cultiu de la figuera

COM CULTIVAR LA FIGUERA

Característiques de la planta

FIGUERA

TEST

La figuera (usos i tipus)

Tenim dos tipus fonamentals de figueres:

– Figueres plantades al camp.

Es poden plantar lliurement, deixant que l’arbre creixi com vulgui. Si es així, es precisarà d’un terreny bastant gran, amb la qual cosa l’arbre por tenir unes mesures considerables. Si disposem d’ un terreny més petit o volem produir més figues, es convenient restringir les arrels. Això es fa plantant la figuera dins d’un recipient gran o bé dins d’una capsa de formigó d’uns 30 cm de profunditat, amb el fons cobert de pedres.

– Figueres d’ hivernacle.

En aquest cas es deu procedir amb el mètode de restricció de les arrels o bé dins d’un recipient gran.

FLORACIÓ La figuera (flors i fruits)

La figuera floreix des de la primavera a la tardor flors grogues no visibles dins d’un receptacle que després es convertirà en figa). Els fruits, en estat embrionari, si es conreen en llocs càlids, renaixen i maduren a la primavera següent (figa-flor) o, quan les condicions no són tan càlides, al estiu, madurant al setembre. S’hauran de recollir quan estiguin ben madures i la seva pell hagi adquirit un aspecte arrugat i clivellat amb el peçó penjant cap avall i millor si el nèctar flueix per l’ull.

REG La figuera (reg)

Depèn del tipus de conreu:

– Figueres plantades al camp.

Normalment toleren una amplitud molt gran de rec. Tenim figueres des d’arran de mar fins més de 2500 m d’alçada i amb precipitacions entre els 400 mm o menys fins els 1.200 mm. anuals. En el primer cas, l’arbre presenta una forma semi-arbustiva. Si les condicions són favorables, la mesura arriba a grans proporcions, especialment la longitud de les arrels. En cas de restringir les arrels per què l’arbre no creixi massa i produeixi pocs fruits, és convenient regar-les freqüentment.

– Figueres d’ hivernacle.

S’hauran de regar un parell de vegades per setmana i mullar les fulles de tant en tant.

Sigui a l’hivernacle o a l’aire lliure, les figueres requereixen un període de sequera en l’època de maduració dels fruits (agost setembre) perquè aquests no es podreixin.

CLIMA La figuera (exposició)

– Figueres plantades al camp.

Encara que la figuera tolera un ampli ventall de temperatures, suportant fins als -7ºC, la temperatura mitjana ideal és d’ uns 18ºC, corresponent a la zona temperada càlida perquè pugui produir una collita anual. En zones més fredes s’ haurà de plantar en llocs més abrigats i orientada al sol. en la zona tropical arriba a produir tres collites i dos en la subtropical.

– Figueres d’ hivernacle.

En aquest cas la temperatura no deu de baixar de 12ºC. Mantenir-la entre els 15 i 18ºC. Mullar les fulles i ventilar l’ hivernacle en cas que la temperatura pugi més.

PLANTACIÓ La Figuera (conreu)

Les figueres, sigui a l’aire lliure o en hivernacle, hauran de plantar-se a l’hivern (entre novembre i març). Existeix la possibilitat de plantar-les amb llavors o mitjançant empelt, però es recomana escollir arbres de viver d’ uns dos anys. És convenient subjectar-los amb una estaca i revisar el nus cada any per veure que no estranguli la tija.

Les podes es realitzaran al febrer. Les primeres podes (podes formatives) ens donaran l’estructura de l’ arbre. A partir de aquí, cada any s’hauran d’eliminar les branques velles fins el punt on apareixen les gemmes joves.

Abonar en primavera els arbres del camp amb fertilitzant i fem. A l’hivernacle aquesta operació es fa a l’ hivern.

TERRENY La figuera (sòl)

Les figueres prefereixen un terreny ric en humus, humit encara que ben drenat. És per això que en la seva plantació és convenient recobrir el llit amb una bona capa de pedres o totxanes per facilitar que l’ aigua no s’estanqui.

punto rojo Més informació sobre la figuera i altres plantes

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

23 Juliol, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.