Inflorescències

LA FLOR: INFLORESCÈNCIES

Les flors no es presenten en la majoria de les vegades de una manera aïllada. Normalment apareixen agrupades d’ una determinada manera, que denominem inflorèscencia. Les inflorescències poden ser:

Simples: quant presenten la mateixa estructura totes les flors.

Compostes: quant dins d’ una estructura tenim altres estructures simples.

PRINCIPALS INFLORESCÈNCIES SIMPLES

Raïm

Umbel·la

Espiga

Capítol

Corimbe

En els raïms les flors estan col.locades al llarg d’un eix floral amb peduncles semblants i amb les flors més joves a la part superior i les més velles a la part inferior.

Les umbel·les presenten flors que semblen sortir del mateix punt i arriben a la mateixa alçada.

Les espigues són inflorescències semblants al raïm però amb les flors sense pecíol.

Veure imatge d’ una espiga de Menta

En els capítols les flors s’ agrupen al damunt d’ el receptacle que és una mena de plataforma.

Veure imatge d’ un capítol del card marià

En els corimbes totes les flors estan col.locades al llarg d’ un eix floral,però, a diferència del raïm, els peduncles són de diferents llargades de forma que totes les flors queden a la mateixa alçada.

PRINCIPALS INFLORESCÈNCIES COMPOSTES

Panícula

Umbel·la composta

Les panícules estan formades per raïms agrupats.

Les umbel·les compostes son inflorescències en les que tenim agrupades algunes umbel·les.

test

Pregunta sobre les inflorescencies

Escull la resposta correcta en cada cas:

margarita

Quin tipus d' inflorescència és aquesta margarita?

Una umbel·la

Un capítol

Una espiga

La flor vista es una inflorescència?

Composta

Mixta

Simple

Continuar amb el tema de pol·linització Polinització

punto rojo Més informació sobre les llavors i les plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

17 Desembre, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.