Convolvulus arvensis L. (Corretjola)

Corretjola

FOTOS DE CORRETJOLA

Convolvulus arvensis

Foto de Convolvulus arvensis L.

Convolvulus arvensis L. – (Corretjola)

Herba perenne de la família de les convolvulàciesde fins a 2 m. de longitud. Tiges enfiladisses o reptants provinents de rizomes prims. Fulles sagitades de fins a 5 cm., peciolades. Flors infundibuliformes blanques o amb bandes rosades, pedunculades de fins a 3 cm de diàmetre. 5 sèpals no aguts, glabres. Fruit en càpsula. Al costat dels camins, herbassars, i camps cultivats.

Estudi de les plantes Detalls de cultiu

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

20 Març, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.