Característiques de l’aigua

Què és l’aigua i tipus d’aigua?

L’aigua en estat pur es incolora (no té color), inodora (no té olor) i insípida (no té sabor)

A què creus que es deu l’olor i el gust que fa l’aigua de l’aixeta de la major part de poblacions?

 

– A que esta estancada.

– Al clor que porta dissolt.

– A que es un aigua dura

Daniel M. Bou

Aigua potable és la que reuneix les condiciones adequades pel consum humà.

A vegades perquè l’ aigua sigui potable s’ ha de sotmetre a un tractament que la fa potable (aigua tractada) Aquest procés elimina els microorganismes perillosos per la salut.

Aigües naturals són aquelles que no han estat tractades, per la qual cosa poder ser potables o no potables. Ens hem d’assegurar quan bevem aigua al camp si és potable!!!
Aigües de brollador són aquelles que són subterrànies i potables.
Aigües minerals són aquelles que, a més de ser subterrànies i potables, com les de brollador, contenen minerals que les fan ser beneficioses per la salut
Totes les aigües vistes fins ara contenen substàncies dissoltes en elles (minerals, microorganismes, fragments minúsculs de vegetals etc.) Per extreure aquestes substàncies i obtenir un aigua ” pura ” s’ha de sotmetre a un procés de destil·lació (evaporació de l’ aigua i posterior condensació del vapor)

Amb aquest procés obtenim aigua destil·lada, que s’empra per alguns usos concrets (per planxar, per les bateries de cotxes, etc.), però que no és bona per veure donat que el cos humà necessita els minerals dissolts en el aigua per poder viure i calmar la set.

Moltes d’aquestes afirmacions són certes. Escull la resposta més adequada:

– L’aigua de Viladrau és un aigua potable.

– L’aigua de Viladrau és un aigua mineral.

– L’aigua dels brolladors pot ser potable.

– L’aigua dels brolladors és sempre potable.

– L’aigua destil·lada conté microorganismes.

– L’aigua destil·lada és bona per beure.

– L’aigua destil·lada és aigua “pura”.

Per saber més del tema de l’aigua, fer clic

MOLT BÉ

ERES

FANTÀSTIC

EM SEMBLA QUE NO TENS RAÓ

Información relacionada

Tornar aigua

Més informació sobre l’aigua

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

18 Gener, 2021

Altres articles d'interès