Contaminació de l’aigua

Tipus de contaminación de l’aigua i còm solucionar-la

 

 

Si consultes les columnes següents podràs comprovar a l’ esquerra els tres tipus principals de contaminació de l’ aigua. Escull la solució adequada per reduir-la escollint les mesures que et semblen correctes de totes aquelles que et proposem en la columna de la dreta.

Tipus de contaminació

Solucions per reduir-la

Contaminació industrial: És aquella produïda per la indústria quant llença els residus als rius. Aquesta contaminació és molt elevada donada la gran quantitat d’ aigua que necessita la indústria en el procés de producció. També el fum de les seves xemeneies forma núvols tòxics que, al ploure, donen lloc a la “pluja àcida”.No deixar que les indústries empren l’ aigua en la fabricació dels productes.

Obligar a la indústria a posar filtres a la sortida dels fums.

Fer que la indústria depuri les aigües abans de llençar-les al riu.

Contaminació agrícola: És la que ocasiona l’ agricultura amb l’ ús d’ adobs i insecticides. També els residus de la ramaderia. Aquests productes s’ incorporen al sòl i contaminen els aqüífers( bosses d’ aigua subterrània)Substituir els adobs químics per els orgànics (d’ origen animal)

No deixar que els pagesos adobin els camps.

Substituir els insecticides químics per altres tècniques més “naturals”.

Contaminació urbana: És la produïda en les llars per la producció de deixalles, productes de neteja etc. També s’ ha d’ incloure la contaminació dels vehicles amb motor. (cotxes, motos,etc.). Els fums dels tubs d’ escapament formen núvols tòxics que, al ploure, donen lloc a la ” pluja àcida “No abusar en l’ utilització d’ embalatges contaminants (plàstics, llaunes, etc.)

Substituir els productes de neteja per “aigua clara

Fer més ús del transport públic (autobús i tren) en comptes del privat (cotxe particular)

 

 

No deixar que les indústries empren aigua en la fabricació dels seus productes”

Aquesta mesura no és possible donat que es absolutament necessari l’ us de’ aquest líquid per poder fabricar productes.

 

 

 

 

Obligar a la indústria a posar filtres a la sortida dels fums”

MOLT BE. Aquesta és una mesura molt encertada. Aquests filtres es queden les partícules abans de sortir a l’ aire lliure i contaminar l’ atmosfera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fer que la indústria depuri les aigües abans de llençar-les al riu.”

FANTÀSTIC. Amb la instal.lació de depuradores les indústries poden impedir que els productes dolents que arrosseguen les aigües després de fabricar un determinat producte no arribi al riu.

 

 

 

 

 

 

Substituir els adobs químics per els orgànics (d’ origen animal)”

BONA RESPOSTA. Els adobs d’origen animal no són tan contaminats com els químics.

 

 

 

 

 

 

“No deixar que els pagesos adobin els camps.”

MESURA INCORRECTA. Sense adobs no es poden obtenir bones collites.

 

 

 

 

 

 

“Substituir els insecticides químics per altres tècniques més “naturals”.

RESPOSTA MOLT INTEL.LIGENT. Per eliminar les plaques podem fer ús de altres recursos biològics. (Un tipus d’ animal introduït en un cultiu por exterminar un altre animal dolent per un determinat cultiu. Per exemple, en alguns llocs crien gripaus per deixar-los lliures als horts amb l’ objectiu de que es mengin els cucs)

Informació relacionada

Tornar aigua

Tornar rius

Més informació sobre l’aigua

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

26 Maig, 2021

Altres articles d'interès